Windmolenpark ‘Storm’ feestelijk ingehuldigd

Jean Marie
0 reactie(s)
Windmolenpark ‘Storm’ feestelijk ingehuldigd

© JMDB

Vorige week donderdag werd het windpark van Storm in Lokeren (Heiende) feestelijk ingehuldigd. Een 50-tal coöperanten kwamen mee vieren naast heel wat politiek verantwoordelijken zoals Vlaams Minister Bart Tommelein.

Het windpark met 4 turbines produceert per turbine 2.3 MW uur wat overeenkomt met het stroomverbruik van 5.500 gezinnen.

Jan Caerts Storm

Jan Caerts opende de plechtigheid met een citaat van Thomas Edison zo’n 100 jaar geleden.

“ We will make electricity so cheap that only the rich will burn candles.“ of wij gaan elektriciteit zo goedkoop maken, dat alleen de rijken nog kaarsen zullen gebruiken.

Edison’s bedrijf - General Electric - is partner van onder meer Storm bij de ontwikkeling van tientallen windparken tot ver buiten onze grenzen.

“ Die goedkope elektriciteit komt echter met een verborgen rekening, waar tot voor kort niemand bij stilgestaan had. Een rekening die zelfs de visionair Thomas Edison niet zag aankomen en die decennialang - in alle stilte - werd opgeraapt door de belastingbetaler. Het is de factuur van de ziekte- en andere kosten veroorzaakt door vervuiling en fijn stof, de rekening van de klimaatverandering en een snel slinkende voorraad aan grondstoffen. Voor elke MWh aan elektriciteit die geproduceerd wordt door een steenkoolcentrale, legt de belastingbetaler, bovenop de prijs van de elektriciteit, tussen 90 en 100 euro bij voor het betalen van externe kosten en dat staat niet op de elektriciteitsfactuur.

Het Verenigd Koninkrijk heeft vorig jaar definitief groen licht gegeven voor de bouw van een nieuwe kerncentrale in Hinkley Point. Wie het minste subsidies vroeg, mocht de kerncentrale bouwen. EDF mag Hinkley Point C bouwen. Zij vragen en krijgen een door de overheid gegarandeerde stroomprijs van 92,50 pond of 106 euro per MWh gedurende 35 jaar en een overheidswaarborg voor leningen van omgerekend 11,4 miljard euro.

De waarheid is dat een MWh aan elektriciteit uit windenergie de elektriciteitsverbruiker vandaag iets meer dan 60 euro kost aan groene stroom certificaten en elektriciteit uit steenkool de belastingbetaler vandaag tussen de 90 en 100 euro aan subsidies kost. Een kerncentrale kost zelfs 106 euro. Windenergie is één van de goedkoopste, minst gesubsidieerde vormen van elektriciteitsproductie die er vandaag in Vlaanderen zijn. Biomassacentrales zijn volgens velen niet duurzaam.

Windturbines hebben veel voordelen. Windenergie is 100% schone energie die vrij is van alle politieke, ethische, economische en milieubelastende problemen eigen aan steenkool, olie, gas of kernenergie.

Windenergie heeft geen enkele van de belangrijkste nadelen eigen aan andere vormen van elektriciteitsproductie: geen geopolitieke risico’s, geen buitenlandse energieafhankelijkheid, geen brandstofprijsrisico, geen exploratie, geen raffinaderijen, geen pijpleidingen, geen uitputting van grondstoffen, geen radioactief afval, en geen CO²-uitstoot.

Windenergie heeft ook een enorm draagvlak bij de bevolking. De overgrote meerderheid van de Vlamingen is voorstander. Uit studies blijkt zelfs dat het aantal voorstanders nog hoger ligt bij mensen die vanuit hun woning uitkijken op een windturbine.”

windturbine Storm

Windparken en turbines zijn niet overal welkom en soms worden actiecomités opgericht om ze uit de buurt weg te houden. Slagschaduw, lawaai en visuele vervuiling zijn de meest gebruikte argumenten. Eenmaal neergepoot zijn er echter nog amper klachten en het antwoord op dat protest gaf Jan Caerts ook. Slechte PR!

Jan Caerts: “ Het kan ook anders. Ook wij hebben te maken hebben met bezorgde buren of actiecomités maar we proberen op een eerlijke en open manier met hen in dialoog te gaan.

Het windpark dat we vandaag openen is een mooi voorbeeld van die dialoog. Alle openbare onderzoeken die dit windpark doorheen de jaren doorlopen heeft, gaven nooit aanleiding tot enig materieel bezwaarschrift van omwonenden. En niet alleen dat. 263 inwoners van Lokeren en buurgemeenten hebben hun spaarcenten in ons windpark geïnvesteerd.”

Vervolgens werden Vlaams Minister Bart Tommelein, gouverneur Jan Briers,  gedeputeerde Jozef Dauwe en het stadsbestuur van Lokeren verwelkomd.

Jozef Dauwe gedeputeerde provincie Oost-Vlaanderen

Gedeputeerde Jozef Dauwe gaf toelichting bij het windplan van de provincie dat gemeenten en initiatiefnemers rond de tafel brengt en zo mee onze provincie op de windkaart zet.

Bart Tommelein Vlaams minister

Vlaams Minister Tommelein vond die participatie erg belangrijk.

“ Ik heb dat ook gedaan voor mijn jongste kinderen, Arthur en Camille. Ik heb een stukje windmolen gekocht, een aandeel in plaats van een spaarboekje. Zo maken we de natuur en het milieu een beetje ‘schoner’ en komen er minder vervuilende gassen in de lucht. Onze machines werken thuis met groene of propere stroom.

Dit windmolenpark heeft alles waarnaar ik in mijn Windplan verwijs. Langs de autoweg is ruimte, schaadt het niemand en mijn droom is om langs alle autowegen windmolenslierten te hebben. Belangrijk ook de participatie van 263 omwonenden omdat dit het draagvlak verhoogt. Wie mee participeert, krijgt elk jaar een dividend uitgekeerd en dat is hier 5%, verneem ik. Waar haal je dat nog?

Iedereen zal zijn beste beentje moeten voorzetten, willen we tegen 2020 bijkomende operationele windmolens hebben, zoals in het Windplan staat.”

Ten slotte verwees hij naar de invoer van ‘groene stroom’ uit de biomassacentrales in Estland en andere landen mochten we de doelstellingen niet halen.

Dan volgde de symbolische duw op de rode knop en werden de aanwezigen verwend met een gezellige, zonovergoten receptie. Informatie? www.storm.be 

Inhuldiging windmolenpark Storm Lokeren

Jozef Dauwe Jan Caerts Bart Tommelein Jan Briers en Filip Anthuenis