All you need is love

Evarist Ganzelever
0 reactie(s)
All you need is love

© Bennie Vanderpiete

Op een dag als deze is het soms goed om oprecht in die illusie te geloven. Valentijnsdag, even van onze radar zijn de terroristische rechtszaken, fijnstofmetingen en verkeersopstoppingen ter hoogte van Groot-Bijgaarden. Leve het zoete sentiment!

Koop je vandaag bloemen of iets anders voor je lief, vraag je dan af of je dit doet omdat je écht per se vandaag je gevoelens wilt uitdrukken of omdat je geprogrammeerd bent om dit te doen. Zoals dit met veel tradities het geval is, is deze speciale dag ten onder gegaan in de commercie. Van oorsprong is Valentijnsdag een dag waarop je anoniem een blijk van liefde kon sturen naar iemand, doorgaans door middel van een kaart of rode rozen. Het is een dag die zijn oorsprong kent in meerdere legendes. Een overlevering verhaalt over een jong koppeltje dat zich aanbood bij bisschop Valentijn met de vraag of hij hen wilde trouwen. Op zich niks speciaals ware het niet dat de jongen een heidense soldaat was en het meisje een christen. Het was in die tijd door keizer Claudius verboden om in de christelijke kerk iemand te trouwen die niet gelovig was. Bisschop Valentijn vond de liefde echter zwaarder wegen dan de regels van de keizer en verbond de twee in de echt. Dit bracht iets in beweging en al snel kwamen er meer van dergelijke liefdespaartjes met hetzelfde verzoek. Het gevolg was dat keizer Claudius Valentijn liet onthoofden en dat gebeurde op 14 februari. Maar vandaag gaan we dit bloedig verhaal negeren.

We gaan aanschuiven aan de kassa van de florist, bij speeltjeszaak Pabo, Neuhaus pralines of een tafeltje voor twee reserveren in de hoop dat er nog een plaatsje vrij is! Happy Valentine’s Day, minnende lezers van Lochristinaar!