Beste Burgerpapa Yves en Lochristinaren

Machteld Moijson
0 reactie(s)
Nieuwjaarsbrief Lochristinaar

© Bennie vanderpiete

Het was een jaar om vlug te vergeten, het jaar 2016. Laat ons alleen leren van de schade die aangericht werd, van de trauma’s, de vragen die boven onze hoofden blijven hangen zijn, lang nadat de stofwolken en de brandlucht verdwenen waren.

Onze Europese cocon is gebarsten, de behaaglijkheid van een Europa zonder oorlog met oorlog als een ver-van-mijn-bed-show op televisie is niet meer: vluchtelingen voor die gruwel appelleren aan onze gastvrijheid, terroristen intimideren ons. Allemaal wensen we een betere wereld. Laat ons hier in Lochristi beginnen.

Hoe doen wij het hier in ons verstedelijkend dorp?

Laten we wel wezen (zoals Hans Van Hilst het altijd zegt), de lieflijkheid van dit dorp is al lang aan het verdwijnen.

Daarom wens ik voor het nieuwe jaar en voor onze gezamenlijke toekomst, beste Burgerpapa en Lochristinaren, dat de mensen van ons dorp in een geest van wederzijds respect mogen samenleven.

Respect betekent het aanvaarden van mekaar zonder restricties, het rekening houden met mekaar, het verdraagzaam zijn.

Ik wens alle Lochristinaren goede buren toe, buren die het kunnen hebben dat in de herfst de bladeren in hun tuin waaien en die ze zonder morren bijeenharken en in de bladkorven doen, buren die blij zijn met de heerlijke schaduw van die bomen in de zomer waaronder ze zonder parasol kunnen genieten, buren die willen meegenieten van de bloesems op die bomen in de lente, buren die beseffen dat er in het Amazonewoud hectaren per dag verdwijnen en die weten dat we hier tenminste kunnen proberen om de gemeente een groene aanblik te geven.

Ik wens alle Lochristinaren met honden wandelaars, fietsers en joggers toe die beseffen dat dieren instinctiever reageren dan mensen, die beseffen dat een vriendelijke groet ook de dieren geruststelt en die zich realiseren dat er (nog) geen Scotty bestaat die ons kan ‘opbeamen’ in een paar seconden om uit de weg te zijn.

Ik wens alle Lochristinaren ontmoetingen toe met vriendelijke mensen die niet te arrogant of te bekakt zijn om een gemeende goeiendag te zeggen.

Ik wens dat alle Lochristinaren die inspanningen doen om van onze gemeente een warme, hartelijke gemeente te maken, beloond worden voor hun inzet, dat ze de steun, het schouderklopje krijgen van de mensen voor wie ze het doen, van ons allemaal.

Ik wens dat alle nieuwe Lochristinaren beseffen dat Lochristi meer is dan hun huisje-tuintje en dat ze fier mogen worden op hun gemeente en zich verbonden mogen voelen met wie er woont, werkt en leeft. Ik wens dat ze ook een inspanning zullen willen leveren om de gemeente en haar inwoners te leren kennen, dat ze niet neerkijken op het niet-zo-internationale niveau van wat er hier gebracht wordt.

Dat ze beseffen dat alle kampioenen en topkunstenaars hun eerste stappen zetten op de grond van hun dorp en dat het de aanmoedigingen waren van de plaatselijke mensen die maakten dat ze verder wilden de inspanningen leveren om wereldtop te worden.

Ik wens dat ze beseffen dat niet iedereen dat extra beetje geluk heeft en dat ook zij die de top niet halen graag aangemoedigd worden.

Ik wens dat kunst met grote of kleine ‘k’ niet langer gezien wordt als de ‘kers op de taart’, het extraatje, de luxe die een welvaartsstaat zich kan permitteren, maar als de lijm die mensen verbindt, als het medium om bij mensen empathie op te wekken, om fantasie te stimuleren, in andere woorden als de essentiële factor om een samenleving leefbaar te houden, om onverschilligheid te voorkomen, maar ook om wetenschappers en uitvinders te doen dromen en te laten ontdekken, om de kiem te zijn van een betere toekomst.

Ik wens aan onze Burgerpapa de wijsheid, de kracht en de gezondheid om een beleid te blijven voeren dat het welzijn van alle inwoners op het oog heeft.

Ik wens aan alle Lochristinaren een gemeente toe die bloeit op mensenmaat, met evenwichtige aandacht voor tewerkstelling, voor sport, cultuur en natuur voor jong en oud.

Laat het gemeentebeleid een voortrekkersrol spelen. Laat alle nieuwe inwoners een akte ondertekenen waarin ze beloven zich te zullen houden aan de regels van respect, verdraagzaamheid, waarin ze beloven vriendelijk te zullen zijn voor hun medemensen.

Ik wens alle Lochristinaren een gezondheid toe van lichaam, hart en geest. Wens jullie allemaal een gelukkig Nieuwjaar!

Machteld Moijson