Bijenvriendelijke bomen en struiken opgehaald in Lochristi

Jean Marie
0 reactie(s)

Zeventig Oost-Vlaamse land- en tuinbouwers en imkers haalden gisteren hun 15.000 bijenvriendelijke planten, bomen en struiken af bij de firma Mouton in de Verleydonckstraat.

Land- en tuinbouwbedrijven, die deelnamen aan de groepsaankoop plantgoed van de Provincie Oost-Vlaanderen, en imkers van verschillende verenigingen waren gisteren om 10.00 uur present.

Bij deze eerste editie van de ‘groepsaankoop plantgoed’ kon iedere Oost-Vlaamse land- en tuinbouwer streekeigen bomen en struiken, klimplanten, kleinfruit en fruitbomen bestellen. Uiteindelijk werden 15.000 planten, struiken en bomen aangekocht.

De toelevering gebeurde door een MPS-gecertificeerd bedrijf of maw plantgoed dat met respect voor het milieu werd gekweekt.

Gedeputeerde Alexander Vercamer - bevoegd voor land- en tuinbouw - was aanwezig om symbolisch een eerste aanplant te doen in de voortuin van het bedrijf.

"Met 70 inschrijvingen is deze eerste groepsaankoop plantgoed een succes. De komende dagen worden heel wat bomen, heesters en struiken aangeplant op land- en tuinbouwbedrijven. Zo worden deze bedrijven beter geïntegreerd in het landschap.", aldus de gedeputeerde.

 Doel is de integratie van agrarische bedrijven in het landschap te verbeteren.

“ Landschappelijke integratie richt zich niet enkel op bedrijfsgebouwen en -constructies, maar zorgt mee voor het herstel en onderhoud van kleine landschapselementen in het omliggende landschap. Aanplantingen bieden bescherming tegen weersomstandigheden en bevorderen de biodiversiteit. Een aantrekkelijk landbouwbedrijf draagt bovendien bij tot een positief imago van de land- en tuinbouwsector.”

Verbijsterende bijen

Onder die noemer organiseert de Provincie al enkele jaren doelgroepgerichte, bijenvriendelijke acties.

Dit afhaalmoment kaderde eveneens in de deelactie voor imkers.

De Oost-Vlaamse imkers ontvangen planten die bloemen dragen met een hoog nectar- en stuifmeelgehalte. Voor 2014 werd gekozen voor kleinbladige linde (Tilia cordata). Deze linde is niet alleen inheems maar ook een echte bijenplant. Voor de imkers werden een 1 000-tal planten aangekocht. Elk lid van een imkervereniging in Oost-Vlaanderen ontvangt één plant.

Het is symbolisch maar een belangrijke aanzet ook om het voedselaanbod voor honing- en solitaire bijen en andere nectarminnende insecten op lange termijn te vergroten.

Meer informatie:

www.oost-vlaanderen.be/groepsaankoopplantgoed - www.oost-vlaanderen.be/bijen

Wat is een MPS gecertificeerd bedrijf?

Het is een bedrijf dat over een welbepaald 'Milieuplan Sierteelt certificaat' beschikt. Ze moeten aan een aantal voorwaarden voldoen die betrekking hebben op milieu. Enkele voorbeelden zijn o.a. de registratie van gewasbeschermingsmiddelen, gebruik van bepaalde meststoffen, registratie van energieverbruik en afvalbeleid.

Er zijn 3 kwalificaties A, B en C, waarvan A de hoogste is. De telers worden op regelmatige basis gecontroleerd en kunnen door het niet naleven van de voorwaarden hun certificaat verliezen.

De boomkwekerij waarmee samengewerkt werd, beschikt over een A-kwalificatie.