Buitenvervolgingstelling Het proces mijn proces

Evarist Ganzelever
0 reactie(s)

Ik spring uit de auto en loop naar de ambulanciers die een brancard uit de wagen rollen. Ze proberen mij af te weren, maar ik roep: "Het is mijn dochter!" Alles gaat razendsnel. Er ligt een laken over haar lichaam, een arm is ontbloot. Ik pak haar arm vast, zie haar mooie gezichtje en de lange blonde haren, haar bruine ogen zijn gesloten.

Een beklijvend stukje tekst uit het boek ‘Buitenvervolgingstelling’ van Ingrid Vercautere  (Gent 1954).
Een getuigenis waarin ze haar ziel blootlegt, haar strijd beschrijft voor gerechtigheid en waarheid en tevens waarschuwt voor de grote impact van de rechtbank op zowel individu als samenleving.
‘Ik ben tot de pijnlijke vaststelling gekomen dat deze waarden niet altijd toegepast worden in de rechtbank. Uit liefde voor mijn dochter, Maaike, heb ik zes jaar gestreden.’
Voor Ingrid Vercautere zijn dingen zoals respect, sereniteit en integriteit heel belangrijke waarden. Na verschrikkelijke gebeurtenissen die haar dochter zijn overkomen en met een jarenlange procesvoering in de rechtbank als gevolg, besluit ze haar eigen innerlijk en emotioneel proces neer te schrijven.
‘Als debuterend schrijfster breng ik mijn persoonlijk verhaal en maak ik jullie daar graag deelgenoot van.’ Met haar boek wil Ingrid anderen steun en hoop bieden.

Lochristinaar sprak haar even.

Was je ervaring rond de procesvoering de aanleiding om te schrijven of koesterde je, los van dit, altijd al literaire ambities?

‘Het idee om een boek te schrijven is bij me opgekomen naarmate de procesvoering vorderde - en in veel gevallen stagneerde. Voordien heb ik enkel beroepshalve, als psychotherapeute in een Centrum voor Geestelijke Gezondheidszorg, teksten geschreven voor jaarverslagen, voordrachten en vormingsdagen.’

Het boek is meteen ook een waarschuwing voor de grote impact van rechtspraak op mensen, lees ik. Deels therapeutisch geschreven?

‘Voor mij is het schrijven van mijn persoonlijk verhaal niet zozeer therapeutisch, maar dat mijn boek is uitgegeven en wordt gelezen en gedeeld met anderen is dat des te meer.’

Steun en hoop bieden, misschien enige revanche richting rechtbank?

‘Ik wil wel het onrecht waarmee we geconfronteerd werden naar buiten brengen. Op de cover staat Vrouwe Justitia. Haar blinddoek die symbool zou moeten staan voor onpartijdigheid, staat in de zaak van mijn dochter symbool voor het blind zijn en het niet willen zien van de waarheid.’

Het is een persoonlijk verhaal geworden. Laat betrokkenheid toe objectief de procesvoering waar te nemen?

‘Ik ben in het bezit van kopieën van het gehele gerechtelijk dossier. In mijn boek citeer ik letterlijk delen van de procesvoering (Het proces) en daarnaast wat dit bij mij emotioneel teweegbrengt (Mijn proces). In mijn ogen geef ik een objectieve weergave en mijn subjectieve beleving.
En ja, er is voldoende evenwicht tussen de feitelijke en emotionele weergave.’

Wie deze 248 pagina’s tellende getuigenis ‘Buitenvervolgingstelling’ van Ingrid Vercautere in huis wil halen kan dit via ISBN: 978-94-022-1957-9 of www.boekscout.nl, info@boekscout.nl  Kostprijs € 19,95.
Voor wie er graag heel dicht wil bij zijn is er op vrijdag 16 oktober vanaf 18 uur tot 21 uur de boekenpresentatie en signeersessie in feestzaal SINT-CORNELIUS (den boer) Mariakerkeplein 9 – 9030 Mariakerke.