Eandis: standpunt Lochristi

Jean Marie
1 reactie(s)
Eandis: standpunt Lochristi

Kan me niet voorstellen dat een Chinees staatsbedrijf zo maar geïnteresseerd is in Melle aan de oevers van de Schelde. Het profileert zich als bloemengemeente in de verlengas van Gent. Bekende scholen en verder Melle Vogelhoek als gehucht. In Gontrode is er ook wijnbouw. Lochristi boog zich alvast over Eandis.

Het was een heikel punt afgelopen maandag en de discussies in de media gaan alle kanten. Zelfs de Staatsveiligheid heeft haar gelegitimeerde mening op ‘een papiertje’ geventileerd.

Het kan een gemiste kans zijn voor burgerparticipatie in een basisbehoefte van elke burger. Gas en elektriciteit zijn voor iedereen heel erg belangrijk. Waarom komt dit pas in de allerlaatste rechte lijn op tafel van de gemeenteraden? Werd dit in achterkamertjes voorbereid en beslist? Moet dit een cadeau zijn aan gemeenten en hun soms lege kas?

Geeling heeft Volvo overgenomen en dat lukt tot nu toe blijkbaar opperbest. Ook Huawei zette zich op de Belgische markt. De uitverkoop richting Frankrijk met GDF Suez en nu met Brussels Airlines richting Lufhansa knippen kroonjuwelen voor een prikje. 

Waren er hier geen andere mogelijkheden via beursgang (cfr. Elia – Engie Electrabel – Proximus) of via de GIMV? Misschien geld ophalen via andere constructies en participatie nu er heel veel euromiljarden op renteloze spaarboekjes staan?

Op lokaal vlak werd dit punt afgelopen maandag op de gemeenteraad behandeld en maandag weten we misschien al iets meer?

N-VA heeft zich onthouden

We vroegen Tom De Sutter om een reactie:

“ N-VA staat positief tegenover het voorstel om State Grid Europe Limited als private partner te betrekken bij Eandis. Als partij bekijken we dit dossier rationeel. Er is een onafhankelijke procedure geweest, waaruit de Chinese partner het best naar voor is gekomen. Door het hoge bod varen onze Vlaamse gemeenten wel bij deze operatie. De beslissingsmacht binnen Eandis blijft in Vlaanderen.

Helaas zijn er binnen Vlaanderen geen organisaties die voor investeringen van deze omvang intekenen. De organisatiestructuur van de intergemeentelijke samenwerkingsverbanden zijn nog niet klaar voor een beursgang, wat op zich overigens ook problemen met zich meebrengt.

De N-VA-fractie is aldus geen tegenstander van deze operatie. Niettemin zijn er een aantal vragen gerezen waarover een juridisch én politiek antwoord noodzakelijk is. Aldus kan worden aangesloten bij de vraag van de stad Gent tot uitstel om bijkomend advies in te winnen.”

Open VLD gaat zich onthouden

Reactie schepen Sandro di Nunzio:

“ We zijn van oordeel dat er nog te veel onduidelijkheden zijn rond de exacte modaliteiten van de deal en de impact ervan. Eandis stelt onder meer dat SGEL nergens een vetorecht heeft en als dusdanig geen enkele besluitvorming kan blokkeren. Dat kan in theorie wel zo zijn maar is er voldoende nagedacht over (onder andere) de uitstapmodaliteiten wanneer de Raad van Bestuur een beslissing wenst te nemen die het recht geeft aan SGEL om uit stappen? Er werden hiervoor scenario's uitgeschreven (verkoop aan derde; putoptie), maar wat is de impact van die scenario's? Is er bijvoorbeeld geen scenario in te denken waarbij de dreiging van SGEL om gebruik te kunnen maken van één der uitstapmogelijkheden een impact kan hebben op de besluitvorming bij Eandis? In die zin delen wij de bekommernissen van de stad Gent en zijn wij ook vragende partij om de opgeworpen vragen en bedenkingen door Eandis beantwoord te zien alvorens definitief standpunt in te nemen.

De gemeenteraad besloot dan ook om op de algemene vergadering mee het verzoek te ondersteunen om de algemene vergadering te schorsen (en de stemming uit te stellen) naar een latere datum zodat één en ander kan worden onderzocht en verduidelijkt door hen.

In de mate dat de stemming niet wordt uitgesteld zal Lochristi zich onthouden op de volledige agenda van de algemene vergadering. “

CD&V is voor

Reactie Dirk Van Nieuwerburg

" Voor CD&V blijven de steden en gemeenten steeds de belangrijkste partners (en dus meerderheidsaandeelhouders) in de uitbouw van het energienet in Vlaanderen.

Voor een volgende kapitaalronde prefereert CD&V een gedeeltelijke verankering bij particulieren of gebruikers in Vlaanderen door middel van een beursgang of via de inbreng in een coöperatieve die in de schoot van Eandis wordt opgericht (zoals vaker gebeurt in de windenergie). Aangezien op dit moment een beursgang decretaal niet mogelijk is en SGEL als meest interessante kandidaat weerhouden werd en er met de voorgaande piste op korte termijn geen oplossing was voor het te lage eigen vermogen gaan wij akkoord met de toetreding van SGEL in het kapitaal van Eandis voor een minderheidsparticipatie van 14 %."

Eerder verschenen: www.lochristinaar.com/nieuws/gemeenteraad-26-september-2016 - in DM www.zeroemissionsolutions.com/gemeentelijke-vertegenwoordigers-eandis-ka...

De laatste plot komt uit Antwerpen dat de stekker er uit trekt en zo één van de vele gemeenten is die op het allerlaatste moment de escapetoets induwt. Of dit een correcte manier van zaken doen is, valt erg te betwijfelen. In China zullen ze er niet om lachen.