Eiken Zeveneken blijven dan toch!

Evarist Ganzelever
0 reactie(s)
zeven eiken Zeveneken gered

© JMDB

Niet de petities, niet de lokale beleidsmakers of de stormloop van kritiek is het, die de eiken gratie verlenen, het is Europa dat ingrijpt!

Ooit gehoord van het vliegend hert (lucanus cervus)? Ongetwijfeld een van de indrukwekkendste insecten in ons land. Het mannetje kan wel 8 centimeter groot worden, waarbij met name de geweikaken zeer opvallen. Nu is het zo dat dit beestje niet alleen in België, maar ook in de rest van Europa een beschermde status bezit. Meer zelfs, het vliegend hert is opgenomen in de Europese Habitatrichtlijn. En niet enkel het beestje, ook zijn omgeving wordt beschermd.

vliegend hert blauw

Je voelt het al komen, wakkere lezer, er werd er eentje gesignaleerd in de Zeveneekse eiken. Niet onlogisch, het is namelijk zo dat eiken vrijwel altijd als crèche dienen voor de larve van het vliegend hert. 

eik zeveneken gekapt

Meteen na het waarnemen van één exemplaar traden er gerichte beschermingsmaatregelen in werking die de besluiten van het gemeentelijk bestuur en het Agentschap Wegen en Verkeer overstijgen.

Anoniem

Dat de waarnemer van het Zeveneekse vliegend hert zijn naam niet in de media wil zien verschijnen, ook al liet hij zijn vondst via via officieel registreren, klinkt aannemelijk. 'Als je er eens bij nadenkt wat de eventuele gevolgen van deze ontdekking kunnen zijn, de rollercoaster die je in gang zet, dan weet je dat er voor een aantal belangengroepen heel wat geld en imago te verliezen valt. Herinner je de heisa die er was toen ergens ten lande een kamsalamander de uitbreiding van een KMO-zone blokkeerde? Nee, ik wil niet tot het einde van mijn dagen als een spelbreker of klokkenluider gezien worden. Tenslotte is het vliegend hert niet echt een publiekslieveling!'

seven oaks zeveneken

Vermelden we nog dat het gemeentebestuur van Lochristi tot op heden nog niet bereikbaar was voor enig commentaar.