Gemeenteraad

Evarist Ganzelever
0 reactie(s)

dscf1984Op maandag 29 november komen de 27 gemeenteraadsleden voor de tiende keer dit jaar samen. Er zijn 27 agendapunten en graag geven we u een grabbel of greep uit de diverse items. Veel cijfers uiteraard maar ook enkele belangrijke beslissingen waarop we al heel lang wachten. We laten ze graag op u lo's.

Bij de mededelingen vernemen van we dat de aanplanting van de pastorie in Zaffelare 2.893,80 euro kostte.

De asfalteringswerken in het Raakstraatje kosten 17.908,50 euro voor een toplaag asfaltverharding van 6 cm.

Heel belangrijk zijn de werken in Ruilare waarop al heel lang gewacht werd maar waar Aquafin een belangrijke bovengemeentelijke (stoor)zender was. We zagen enkele maanden geleden nog een gemeenteraadslid eerbiedig knielen en meten om de wantoestanden in eigen achtertuin aan te klagen. Nog even geduld en ook dit euvel verdwijnt binnen enkele jaren uit het betonlandschap.

De volledige rijweg wordt opgebroken, rioleringen worden aangelegd en meteen ook een fietspad. De gemeente betaalt 3.250.000 euro. Rioleringswerken worden gesubsidieerd door andere overheden. Ook het fietspad wordt mee gefinancierd.

Men verwacht 125.000 euro. Voordeel is natuurlijk dat alles in één ruk ( het duurt natuurlijk zijn tijd ) kan worden aanbesteed en aangelegd. De last zal er natuurlijk zijn.

Ook in Persijzer en de Leemstraat gaat Aquafin eindelijk aan de slag. De gemeente is verplicht rioleringswerken uit te voeren en ook hier heeft het bestuur de intentie fietspad en rijbaan aan te pakken. Deze werken kosten alweer 1,6 miljoen euro, zonder BTW. Hier zijn ook subsidies voorzien voor een geraamd bedrag van 675.000 euro.

De gemeentelijke pompstations worden uitgerust met telemetrie. De investering kost 38.720 euro. Deze stations en buffers zijn ondertussen biotoop geworden, eilandjes van biodiversiteit en we hopen dat de iedereen die hier verantwoordelijkheid heeft en een bijdrage kan leveren naar biodiversiteit, dit ook koestert.

Er komt wellicht een draadloos connectiesysteem tussen het gemeentehuis en de sportdienst en de TUD. Hier pleiten we voor de strengste stralingsnormen conform het voorzorgprincipe.

Gevelgroen, ook verticale tuinen genoemd, dragen bij tot de verfraaiing van de woon- en leefomgeving. Om de gevelbeplanting te kunnen laten wortelen, moeten er in sommige gevallen enkele tegels of klinkers uitgebroken worden. Deze werken situeren zich op openbaar domein en daarom is het aangewezen dat deze klus door de gemeentelijke diensten wordt uitgevoerd en kosteloos is. Het gemeentelijk reglement voor de aanleg van gevelbeplanting kadert in de ondertekende samenwerkingsovereenkomst "Milieu als opstap naar duurzame ontwikkeling".

Het meerjarenplan van het OCMW werd vastgesteld in zitting van 17 november 2010. De tussenkomst van de gemeente wordt geraamd op:
- 1.678.759 euro voor 2011
- 1.826.606 euro voor 2012
- 1.884.608 euro voor 2013
- 1.950.532 euro voor 2014

De begroting 2011 van de politiezone Puyenbroeck werd goedgekeurd door het politiecollege op 8 november 2010 en zal worden voorgelegd aan de politieraad op 22 december 2010. De gemeentelijke dotatie voor Lochristi bedraagt 1.357.793,44 euro, wat 5,50% meer is dan in 2010. Of er al iets voorzien is voor ‘Copernicus' is niet bekend.

Als gevolg van het ontvangen van een aanslagbiljet van 1.980 euro als belasting op leegstand en verwaarlozing (verkrotting) voor de eigendom van de kerkfabriek te Zeveneken-Dorp 85, dient het budget 2010 van de kerkfabriek Sint-Eligius intern aangepast te worden. De gemeentelijke exploitatie- en investeringstoelage blijven onveranderd.

Vanaf 1 januari 2011 zou de bibliotheek in de Koning-Boudewijnlaan open zijn voor het publiek op volgende dagen en uren of in totaal 27 tegenover 20 nu:
maandag: 14 - 19 u
dinsdag: 9 - 12 u
woensdag: 9 - 12 u & 14 - 18 u
donderdag: 14 - 18 u
vrijdag: 14 - 19 u
zaterdag: 9 - 12 u

Vanaf 1 januari 2011 zou één bijkomende assistent-dienstleider worden aangesteld.

Aangezien de school vanaf 1 september 2010 rekening moet houden met oprichting van de nieuwe kleuterschool in de Koning Boudewijnlaan 8 en de afschaffing van het niveau kleuteronderwijs in de Schoolstraat 18, dient het lestijden- en puntenpakket voor het schooljaar 2010-2011 berekend te worden op basis van het aantal leerlingen op de eerste schooldag van oktober 2010 in plaats van op de eerste schooldag van februari 2010. Er zijn nu 24 voltijdse betrekkingen en 22 restlestijden, aangevuld met 24 lestijden gelijke onderwijskansen en 10 lestijden lichamelijke opvoeding. Via de verhoogde werkingsbudgetten worden nog 10 extra lestijden gefinancierd.

Rooms-katholieke godsdienst wordt aangevuld met 12 lestijden uit de verhoogde werkingsbudgetten en islamitische met 10, niet-confessionele zedenleer met 2.

In principe zijn er 34 lestijden voor rooms-katholieke godsdienst en 28 voor niet-confessionele zedenleer.