Gemeenteraad op 24 februari

Jean Marie
0 reactie(s)

De gemeenteraad komt voor de tweede keer samen dit jaar en de agenda is vrij kort. We bundelden de belangrijkste punten.

Kostprijs wegversmalling

De wegversmalling in de Smalle Heerweg kostte 1112.95 euro. http://www.lochristinaar.com/nieuws/lochristi-kort-4

Gezamenlijke energieaankoop

Eind dit jaar loopt het contract voor het leveren van elektriciteit voor de gemeente, het OCMW en de politiezone af. Eandis maakte de nodige documenten op voor de organisatie van een nieuwe openbare aanbesteding en de raad wordt gevraagd dit goed te keuren. Ze zullen ook de gunningprocedure organiseren. Men stelt voor om het percentage groene stroom vast te leggen op 100%.

Er wordt voor de aankoop van aardgas eenzelfde scenario voorgesteld. De raad dient de opdrachtdocumenten goed te keuren en Eandis te mandateren de aanbesteding uit te schrijven.

Bekkenvergadering Benedenschelde

Voor de algemene vergadering van het bekken Benedenschelde dient de gemeente een mandataris aan te duiden. Er wordt voorgesteld schepen Jean-Pierre Raman aan te duiden als mandataris en schepen Sandro Di Nunzio als plaatsvervanger.

Draadloze internettoegang voor de verschillende gemeentelijke gebouwen.

Het bestuur wil in de verschillende gebouwen en bij de verschillende diensten een draadloos netwerk installeren. De technische dienst berekende dat dit 30.000 euro zal kosten. Het netwerk zou ook via een beveiligde toegang door bezoekers en burgers kunnen worden gebruikt.

Interactieve schoolborden

Een aantal klassen in de gemeentelijke basisschool zijn al uitgerust met digitale schoolborden. Het begon in 2012 met het eerste en zesde leerjaar. In 2014 wordt voorgesteld het derde en vierde leerjaar alsook de computerklas in Beervelde en het vanaf 1 september 2014 bijkomende tweede leerjaar in Lochristi uit te rusten met dergelijke borden (in totaal 10 klassen).

Aankoop computers en laptops

Voor diverse gemeentelijke diensten dient ICT-materiaal (10 laptops voor de school en 3 desktopcomputers voor de gemeentelijke administratie) aangekocht te worden. De gemeente kan hiervoor (net als voor de digitale borden in de GBS) beroep doen op de opdrachtencentrales van de provincie.

Gemeentelijk basisonderwijs

Organisatie van 18 uren kinderverzorging ten laste van de gemeente (werkingstoelagen) vanaf 10 maart 2014. De schooldirecteur stelt voor om na de krokusvakantie een bijkomende peuterklas in te richten (26 lestijden) en daarvoor een bijkomende kinderverzorgster (prestaties van 18 uren per week) aan te stellen.