Groene vingers niet gehonoreerd

Jean Marie
0 reactie(s)
gemeentebelastingen Lochristi

© JMDB

Afvalproductie moet verder omlaag. Dat is de doelstelling van het nieuwe plan voor de periode 2016–2022 dat de Vlaamse regering vorig jaar goedkeurde. Nochtans wordt, wie inspanningen levert, helemaal niet beloond als je ook de gemeentelijke belastingen bekijkt.

Wat restafval betreft is het gemiddelde voor alleenstaanden 64.9 kg en voor 2 personen 100.5 in het tweede semester van 2016. Wie minder restafval produceert wordt niet gehonoreerd.

Voor GFT was dat respectievelijk 77.5 en 114.8 kg. Wie thuiscomposteert, kringlooptuiniert en die groene bak heeft ingeleverd - ophaling 0 - wordt evenmin gehonoreerd. Een vat is een kleine investering die je na 100 kg GFT zo ongeveer al hebt terugverdiend maar die uitgave moet je doen. Wie voor een compostbak kiest, moet heel veel langer wachten op de return on investment.

Ook in de forfaitaire belasting wordt geen enkel onderscheid gemaakt. 50 euro is het vast, lineair tarief ‘wegens uw inschrijving in het bevolkingsregister’.

Wie slechts heel sporadisch of zelfs niet naar het recyclagepark gaat, houdt geen enkele bonus over aan zijn afwezigheid daar.

Deze lijn wordt ook doorgetrokken bij je energie- en waterverbruik. Wie zuinig is en slechts een fractie van het ‘normale’ nodig heeft aan elektriciteit en gas, betaalt steevast dezelfde distributietarieven, turteltaks, heffingen en BTW.

Ook de provincie heeft een eenheidstarief voor bedrijven en zelfstandigen. Bijberoep of kleine zelfstandige? 125 euro bij de start voor jan en alleman.

In een veranderende samenleving, waarin heel veel mensen alleen door het leven stappen, wordt geen rekening gehouden met deze nieuwe werkelijkheid.  Alleenstaanden betalen te veel en de vervuiler misschien heel weinig? Gebruik en verbruik kunnen misschien beter op mekaar afgestemd worden?

Hier bedraagt de restafvalophaling voor 2016 26.35 euro en dat is iets meer dan helft van die vaste kost van 50. Het ging van 1.5 tweewekelijks tot 8 kg.