Het OCMW in cijfertjes

Evarist Ganzelever
0 reactie(s)

dscf1929Elk OCMW krijgt door de verschillende overheden veel taken opgelegd en kan ook sociale initiatieven nemen. We doorworstelden het jaarverslag 2009 van Lochristi en vonden enkele markante cijfers. Het jaarboek telt niet minder dan 103 bladzijden en je vindt het op www.ocmwlochristi.be en verder publicaties - jaarverslag.

Het recht op maatschappelijke integratie bestaat uit het recht (onder voorwaarden) van tewerkstelling en/of een leefloon. Sommige gemeenten en steden denken er aan om deze groep mensen te betrekken in projecten van algemeen belang zoals de groendiensten. Vorig jaar waren er 58 personen - men noemt dit cliëntsystemen - die recht hadden op een leefloon, wat 10 minder is dan een jaar eerder. 23 aanvragen werden geweigerd. Het ging om 32 mannen en 26 vrouwen waarvan er 33 uit Lochristi en 1 uit Zeveneken. Er waren in 2009 39 nieuwe aanvragen wat een absoluut cijfer is. Er waren ook 14 jongeren van - 25 jaar bij die het recht aanvroegen.

Vorig jaar moesten 27 ‘cliëntsystemen' een financiële steun vragen waarbij 20 dossiers positief werden afgesloten. Ook dit is een stijging ten opzichte van 2008. Ook hier is Lochristi koploper met 13. In Zaffelare en Zeveneken ging het telkens om 2. In de meeste gevallen werd ook beslist dat deze ondersteuning niet moest worden terugbetaald.

Energie kost heel veel geld (België scoort hier zeer hoog) en van de 23 aanvragen om tussenkomst werden er 21 goedgekeurd. Het waren vooral vrouwen (15) die rechthebbende waren. Lochristi had 14 goedgekeurde dossiers. Ook bij wie een budgetmeter is geplaatst steeg het aantal opladingen. Zij kunnen hun kaart opladen bij het OCMW en in 2009 vonden 751 opladingen plaats, wat 136 meer is dan in 2008. De strenge winter zal natuurlijk meespelen.

dscf1928In de kosten voor huishuur werden 10 dossiers geopend waarbij geen enkele werd geweigerd. Ook de huurwaarborg zorgde voor 29 aanvragen waarvan er 21 werden goedgekeurd.

Mensen hebben soms niet alleen problemen met inkomsten maar ook met de steeds stijgende uitgaven voor huur, energie en medische kosten. As de medische kosten te hoog oplopen kan het OCMW ook bijspringen. In de begrafeniskosten moest het OCMW net als in 2008 éénmaal bijspringen.

De dienstverlening in natura, beter bekend onder de gratis voedselbedeling is eveneens belangrijk als we de cijfers zien. De afhaalmomenten gingen door op 10 juni en 30 september en 108 inwoners maakten ook gebruik van deze bedeling.

Een voorschot op werkloosheidsuitkeringen leidde tot 22 aanvragen waarvan er 3 geweigerd werden. Het zijn vooral vrouwen die hier beroep moeten op doen.

Verder kan het OCMW ook tussenkomen in voorschotten op ziektevergoeding en tegemoetkoming voor gehandicapten, pensioenen, kinderbijslag en kraamgeld. Ook hier wordt een stijging vastgesteld.

Men moet ook aankloppen voor een voorschot op de betaling van een verzekering, bij faling, aanvullende bijdragen mutualiteit, huursubsidie, takeldienst en voorlopige bewindvoering.

In 2009 werden gezien het dringend karakter 24 dringende beslissingen genomen door de voorzitter, Patrick Maes.

We mogen hieruit afleiden dat Lochristi niet voor iedereen een bloeiende gemeente is en dat 2009 vooral voor een stijging zorgt in de hulp aan en noodzakelijke behoeften van mensen.

De economische crisis zal er ongetwijfeld mee te maken hebben maar wordt de kloof niet groter, ook tussen buren? De cijfers van Lochristi zijn in vergelijking met veel andere gemeenten en vooral grootsteden heel erg relatief maar toch is er ook hier nood.