Lochristi kavelt en keuvelt rustig verder

Evarist Ganzelever
0 reactie(s)

verkavelenMaandag 28 juni was de laatste gemeenteraad voor de vakantie. Er moesten 28 punten worden behandeld, waaronder 5 punten over diverse nieuwe verkavelingen.

Punt 9 - 10 en 11 handelden over drie verschillende verkavelingaanvragen in de Stationsstraat met in totaal 42 loten. Bij elk van de dossiers werd één bezwaarschrift ingediend dat echter ongegrond werd verklaard.
De twee kleinste verkavelingen (10 en 7 percelen) beantwoorden aan de gestelde eisen maar de grootste verkaveling (25 loten) blijkbaar niet volledig.
Daar beantwoordt het wegen- en rioleringsnetwerk niet aan de gestelde eisen.
Een vierde verkavelingaanvraag voor 14 loten in de Smalle Heerweg onderging hetzelfde lot. Ook hier kon alleen het wegtracé op een ambtelijke goedkeuring rekenen, maar kon de rest niet door de verkavelingbeugel.
Ten slotte was er nog een aanvraag voor 12 loten in de Kasselstraat. Hier werden drie bezwaren ingediend waarvan er twee als ongegrond werden afgewezen. Eén bezwaar werd als gegrond aanvaard en er worden de verkavelaar bijkomende voorwaarden en vereisten gevraagd..
In totaal wordt Lochristi wellicht (na de nodige aanpassingen van de plannen) 68 nieuwe woningen, eerder villa's rijker en 150 tot 200 nieuwe inwoners of buren.
Het kostenplaatje voor de eigenaars bedraagt in deze samen 1.095.875,48 euro.
Er staan nog andere projecten in de steigers, zoals in de Dorpsstraat. Daar is een aanvraag voor 29 loten ingediend.
De expansie is niet gelimiteerd tot de komst van grote winkelketens langs de N70 maar ook eigenaars van bouwgronden blijven op de huizenmarkt gouden zaken doen.
Wat voor de enen het gouden ei is, is misschien voor anderen overlast en fileleed?
Samenleven zou ik zeggen of zit er toch stilaan te veel rek op en moet die koorts stilaan terug naar een gezond niveau?