Marleen Rogiers pleit voor een socialer Lochristi

Evarist Ganzelever
0 reactie(s)

marleen-rogiers-pleit-voor-een-socialer-lochristi

Zij vindt dat het bestuur van Lochristi best wel socialer mag zijn en stelt voor dat de gemeente de helft van een Buzzy Pazz voor haar rekening neemt.

Lochristi gaat er prat op tweeverdieners aan te trekken en een ‘rijke' gemeente te zijn.
Naast de lasten kunnen die lusten voor de mensen er misschien bij?

De tweeverdieners hebben ook middelbare scholieren die in Gent school lopen of later nog aan die universiteit of hogeschool willen studeren.

Sp.a Lochristi dient hieromtrent bij monde van gemeenteraadslid Marleen Rogiers een toegevoegd punt in op de eerstkomende gemeenteraad.
Daarin vragen ze uitdrukkelijk dat het bestuur de helft van de kosten van een Buzzy Pazz zou dragen.

" Wij vinden dat een erg sociale en solidaire maatregel, omdat diezelfde tweeverdieners ook solidair belastingen betalen."

Benieuwd wat ons bestuur daarop zou kunnen of tegen in brengen?

Steven Schoonjans probeerde ook al een paar keer met tegemoetkomingen voor incontinentiepatiënten maar raakte niet verder dan:

‘We zullen het meenemen in de begrotingscontrole'.

Uitstel of afstel?

In dit laatste dossier ging het om enkele tientallen mensen maar die Buzzy Pass van sp.a is natuurlijk andere koek. of niet?

Met de bus naar school gaan heeft enorme voordelen en we spreken hier niet noodzakelijk over file en ecologie. Lochristi is alvast geen voortrekker.
‘Ruim de helft van de Vlaamse gemeenten stimuleert het gebruik van het openbaar vervoer door korting te geven op De Lijn. Dat is het hoogste aantal sinds de invoering van de zogenaamde derdebetalerovereenkomsten.

Daarmee betaalt een gemeente een deel van het vervoerbewijs van zijn inwoners of de reizigers op zijn grondgebied.

De meeste gemeenten geven korting op de prijs van een abonnement of rittenkaart.' ,

aldus De Lijn afgelopen februari.