Ministeries in Huis

Sylvie
0 reactie(s)

Dit gezin telt 6 leden. Er zijn twee volwassenen (of wat ervoor moet doorgaan), 2 pubers en 2 katten. Met al dat regeringsvorminggedoe kreeg ik het idee om hier thuis ook eens een regering te gaan vormen, enkele ministers aan te duiden en te zien welke portefeuilles er beschikbaar zijn.

Er waren er die snel verdeeld waren, andere waren onderwerp van diepgaand overleg tussen de betrokken partijen.

Het Ministerie van Spin- en Muisvangst ging naar de katten, evenals het Ministerie van Binnenlandse Slaapgelegenheden. In zekere zin zijn onze ministers binnen deze departementen altijd aan het werk.

De portefeuille van Sport en Vrije tijd ging naar de oudste dochter, terwijl de jongste met Cultuur aan de haal ging. Het akkoord hierover kwam niet zonder bikkelharde eisen. Inzake Sport werd bedongen dat het werkveld uitgespit moest worden door aan meerdere activiteiten te kunnen deelnemen - naar de desbetreffende locatie hiertoe gevoerd door chauffeur, uiteraard. Inzake Vrije Tijd zijn de gesprekken nog niet afgerond, omdat hier fundamentele rechten worden aangetast. Er is een zwaar discussiepunt met de Minister van Werk inzake tijdsbesteding maar we werken er aan.

Wat Cultuur betreft werd bedongen dat een regelmatig bezoek aan bioscoop tot het takenpakket diende te behoren. Om voldoende onderzoek naar de muziekbranche te kunnen doen, behoorde een piano sito presto tot het verloningspakket te behoren. De eisen werden ingewilligd door de Minister van Financiën maar met een zwaar pakket tegeneisen qua gebruik van het werkinstrument. Het ministerie van Gezinsoverlast heeft bovendien te allen tijde inzage in de activiteiten.

De zwaarste portefeuilles waren moeilijker te verdelen.

Mijn man staat in voor Binnenlandse Betrekkingen terwijl ik zelf de Buitenlandse naar me toe heb kunnen trekken. Financiën en Werk kwamen, na rijp beraad, ook bij mijn man terecht - hoewel ik enige controle over de begroting behoud.

Kunst en Recreatie vonden bij mij nog een plaats, net als Dierenwelzijn.

We zijn in elk geval goed vertrokken. Wie eerste minister wordt, is nog niet helemaal duidelijk, maar er gaan stemmen op om één van de katten hiervoor aan te duiden, gezien deze er in slaagt om ook in het heetst van de strijd de gemoederen te bedaren met enig tevreden gespin.

In zachtheid de unie behouden, meer moet dat niet zijn.