Spiegeltjespiegeltje aan de baan

Evarist Ganzelever
0 reactie(s)
Wildspiegel ree

© Evarist Ganzelever

Spiegeltjespiegeltje aan de baan

Je heb ze wellicht al opgemerkt, maar er misschien nooit bij stilgestaan wat dit eigenlijk is. Ik heb het over lichtreflectoren bevestigd aan paaltjes en bomen. Of reflectoren op een schoepenrad aan verlichtingspalen, zoals je deze langsheen het Provinciaal Domein Puyenbroeck, aan de kant van het golfterrein, kan zien.

De bedoeling van deze reflectoren is om reeën schrik aan te jagen voor voorbijrijdende wagens zodat ze minder snel het slachtoffer worden van een aanrijding.
Tussen half april en half juni werpen de reegeiten en meteen verjagen ze de kalveren van het voorbije jaar. Het zijn net die verstotelingen die voor ongevallen zorgen.
Wildspiegels zijn dan ook een uitstekend hulpmiddel, vooral als je weet dat reeën in de schemering actief zijn.

Zodra de reflectorendoor autolichten worden beschenen, spiegelen ze bewegende lichtstralen in de richting van de berm ofhet open veld.
Reeën die willen oversteken, worden hierdoor gewaarschuwd. Ze worden verondersteld uit de buurt te blijven tot de auto’s gepasseerd zijn, waarna ze alsnog veilig kunnen oversteken. 
Ongevallen met reeën kunnen zowel grote materiële schade veroorzaken als ernstige verwondingen toebrengen aan de weggebruikers.
We weten dat het aantal ongevallen waarbij reeën zijn betrokken is toegenomen, al hebben we geen exacte cijfers.
Zoals reeds gezegd: de confrontaties gebeuren meestal in de schemerzone!