Spuitjes her en der: kleur het lekker bruin

Evarist Ganzelever
0 reactie(s)

dscf1693"Steeds meer mensen vinden de weg naar alternatieve bestrijding van ongedierte en ongewenste planten. Gelukkig maar want vele van de chemische bestrijdingsmiddelen doden ook veel onschadelijke en soms zelfs zeer nuttige planten en dieren terwijl de alternatieve bestrijding geen schade toebrengt aan de levende organismen waarvan wij mensen er eentje zijn. Raadpleeg de milieuvriendelijke bestrijdingswijzer op www.zonderisgezonder.be voor heel wat Ideeën voor alternatieve bestrijding" , zo lazen we in Idee Milieu, het viermaandelijks milieu- en afvalmagazine van IDM. Toch zagen wij iets anders.

In de tuin van het OCMW aan de Bosdreef werd het gazon alvast niet geverfd maar ‘behandeld'. Alles is nu netjes bruin - oranje en alle gras en bodemleven is er naar het hierna gespoten. Het lijkt een beetje desolaat, woestijnachtig zelfs.
Meestal gebruikt men voor dergelijke totaalvernietiging het product Roundup, ook in het jaar van de biodiversiteit. Van iedereen wordt een inspanning gevraagd om alle natuurlijk leven te bewaren en te stimuleren. Wetenschappers hebben nieuwe aanwijzingen over de toxiciteit van glyfosaat, het actieve bestanddeel in het herbicide Roundup. Wetenschappers aan de universiteit van Caen (Frankrijk) toonden via onderzoek op weefselculturen duidelijke schade aan bij menselijke embryonale cellen en in placentacellen, bij dosissen die ettelijke keren lager zijn dan wat Monsanto als ‘veilig' beschouwt en aanraadt om te gebruiken in het beheer van particulier en openbaar groen.

Professor Seralini van Caen trekt de volgende conclusie: "Niet enkel de actieve stof maar de combinatie actieve stof en toevoegsels moet bij de evaluatie van herbiciden bekeken worden. Dat is een lacune in de huidige erkenningprocedures."
Exact één jaar geleden publiceerden onderzoekers van de Universiteit van Buenos Aires voorlopige resultaten over de impact van glyfosaat op embryo's van amfibieën. Het product zorgt voor ernstige vergroeiingen bij embryo's van amfibieën. "De vervormingen waren consistent en systematisch", zegt Prof André Carrasco. Een kleinere kop, genetische veranderingen in het centraal zenuwstelsel en meer sterfte onder de cellen die de schedel vormen, zijn wetenschappelijk vastgesteld.

In Vlaanderen hebben we natuurlijk het pesticidenreductieplan en een aantal gemeenten zijn al volledig pesticidenvrij. Bovendien heb je als gemeente een voorbeeldfunctie? En is het erg goed het voorzorgprincipe te hanteren? Moet niet geopteerd worden om geen ciden meer te gebruiken in de buurt van scholen, buurtpleintjes, speelweiden en bij kwetsbare groepen, zoals ouderen. Het lijkt logisch maar toch is het niet zo. Bovendien is er hier nog een reglementering waarbij braakliggende (bouw)gronden niet mogen bespoten worden om (on)kruid te lijf te gaan maar gemaaid moeten worden.

Het kan ook anders. Riemst gaat 4.000 gezinnen een brief bezorgen om het pesticidengebruik in het stroomgebied van de Zouw te verbieden. Er worden te veel restanten in het grond- en rivierwater gevonden wat nefast is voor de Zouw.
Velt heeft zich al enige tijd teruggetrokken uit de lokale milieuadviesraad. We zijn benieuwd of ze ooit nog terugkeren en hun milieuvriendelijk beentje proberen voor te zetten?