Throwback Thursday: Bio-energieplantage Bosstraat

Jean Marie
0 reactie(s)

Het begon in 2010 en nadien werd er verschillende malen geoogst maar nu is al een deel van deze bio-energieplantage teruggegeven aan de monocultuur van maïs. Het project kostte heel veel geld, is niet rendabel en evenmin haalbaar. In de komende jaren zal ook de rest van deze biotoop met flora en rijke fauna teruggegeven worden aan intensieve landbouw. Jammer!

We schreven er al twee artikels over en nu ziet het er zo uit.

http://www.lochristinaar.com/blog/oogst-op-de-bio-energieplantage-de-bosstraat

In het heel erg droge voorjaar 2010 plantte de UA 100.000 populieren en wilgen op een 18 ha groot stuk grond aan de Bosstraat dat eigendom is van de familie Mouton. Nog tot minstens 2014 loopt het        onderzoeksproject.

Hernieuwbare bio-energie wordt geproduceerd uit de houtsnippers van deze aanplant. Sommige bomen zijn nu al tot 7 meter hoog en dit voorjaar is de eerste oogst gepland. Hiervoor moest een ‘Energy harvester’ uit Denemarken worden gebruikt. De machine is gebaseerd op een suikerrietoogster uit Brazilië. De machine wordt voortgetrokken door een tractor op rupsen om niet te verzinken op de zompige velden. We woonden de demo bij op 25 januari. Op 3 februari komt Prins Filip ook een kijkje nemen. Het is een groot en duur project dat mee gefinancierd wordt door de EU en Vlaanderen.

Korteomloophout wordt ongeveer elke drie jaar geoogst. Nadien lopen de struiken en bomen vanzelf weer uit. Er kan tot zeven keer geoogst worden. Landbouwbedrijven en serres kunnen misschien zo minder afhankelijk worden van dure fossiele brandstoffen en zelf voorzien in eigen verwarming?
Een aanplant van 2 ha zou jaarlijks ongeveer 10.000 l stookolie besparen. Er zijn natuurlijk jaarlijkse kosten en na 21 jaar ongeveer moeten de planten ook volledig verwijderd worden met een bosfrees. Op die manier wordt ook de biotoop vernietigd. Natuurvriendelijkheid en biodiversiteit zijn heel belangrijk en korteomloophout (KOH) creëert alvast (jammer genoeg alleen tijdelijk) een grotere biodiversiteit dan koolzaad of maïs. Het gebruik ervan op onbenutte (industrie)terreinen is zeker een andere mogelijkheid en waarom geen kippen tussen de bio-energie laten scharrelen of andere dieren?

Niet alleen hier worden dergelijke projecten gestart. Alweer Zedelgem (zie ook Groene Pluim) speelt hier een voortrekkersrol en plantte begin 2010 2 ha aan. Wilgenvariëteiten (interessant voor bijen!) , zwarte els, boswilg en ruwe berk waren de andere soorten die werden aangeplant. Opzet ook hier is kleinschalige verwarmingsprojecten met KOH ondersteunen.

Verbranden is natuurlijk altijd een eindstadium en misschien zijn er nog andere mogelijkheden om de snippers te gebruiken? We denken hierbij aan kleinschalige compostering waarbij water door de hopen wordt geleid om het op te warmen en zo ook te voorzien in warmte-energie. De compost kan dan later gebruikt wordt om de humusarme gronden in Vlaanderen te verrijken?

Meer informatie over het wetenschappelijk project vindt u op http://webh01.ua.ac.be/popfull en op www.inagro.be organisator van dit initiatief.

http://www.lochristinaar.com/nieuws/bio-energieplantage-popfull-de-bosstraat
 

Het project loopt al een tijdje en Lochristinaar vond het tijd om enkele milieukritische vragen te stellen aan Prof. R. Ceulemans van de UA. Ze zijn ingegeven door een zorg voor fauna en flora, duurzaamheid en ecologie.

De plantage is aangeplant in 2010 en is de grootste in de Benelux. Er werden 120.000 snelgroeiende populieren aangeplant. In februari 2012 werd voor de eerste keer geoogst. Toen kwam ook Prins Filip langs. Nu is de tweede oogst binnen en deze wordt ter plaatse gestockeerd tot in het voorjaar.

Is het duurzaam machines van uit Denemarken over te brengen om hier te oogsten?

“ Door de extreem natte en zachte weersomstandigheden van deze winter was het onmogelijk om met een zelfrijdende hakselaar te oogsten. We waren dan ook genoodzaakt de tweede oogst uit te voeren met een ‘Stemster’ uit Denemarken. Zowel de tractor als de Stemster staan beiden op rupsbanden waardoor verdichting en insporing van de bodem beperkt bleef.

Onze levenscyclusanalyse toonde verleden jaar dat de impact van de bio-energie op het milieu gunstiger bleef in vergelijking met bvb. fossiele brandstoffen, zelfs inclusief het transport vanuit Denemarken. De Stemster  oogst na Lochristi ook nog een kleinere plantage in Zedelgem (West-Vlaanderen) en een tweede in Lommel (Limburg). De machine komt dus niet enkel hier oogsten.

Voor ons biologen en ecologen is de duurzaamheid in het kader van dit project uitermate belangrijk. Duurzaamheidsanalyses zijn gebeurd voor POPFULL. “

De oogst wordt nu ook over de weg vervoerd naar een verbrandingsoven.

“ De snippers die we in 2012 produceerden werden van de Bosstraat naar Groep Mouton gevoerd (2 km) en vervolgens naar een verbrandingsoven van een biggenkwekerij eveneens in Lochristi (5 km). De biomassa werd decentraal, lokaal verwerkt tot groene warmte.”

Door de periodieke oogst in de winter wordt er fauna verjaagd en ook vernietigd. Als het helemaal stopt, is het ook helemaal gedaan met flora en fauna.

“ De fauna en flora zijn veel beter dan zonder plantage. Dit blijkt tevens uit de uitspraken van de wildbeheerders en de omwonenden en uit onze eigen observaties. Na de oogst in 2012 kwamen er meer reeën, fazanten, muizen, vossen e.a. terug naar de plantage dan ervoor. We monitoren nu het muizenbestand en stelden een aanzienlijke toename in diversiteit vast. “

Is verbranden niet het laatste wat men doet met biomassa? Is composteren - ... geen betere en milieuvriendelijker benadering van dergelijke materie?

“ Composteren is niet mogelijk – en zeker niet efficiënt – voor alle biomassa.”

Kan er over de verlenging van dit project iets meer gezegd worden?

“ We plannen het project verder te zetten omdat we er sterk in geloven en omdat onze onderzoeksinteresse groot is. Ik stel de resultaten trouwens dit jaar voor op conferenties in Zweden, Italië, Canada en andere landen. Een deel van het terrein wordt in elk geval als bio-energieplantage behouden. De rest wordt terug naar maïscultuur omgezet zodat we ook de terugkeer naar landbouw kunnen opvolgen.”

Meer informatie: http://webh01.ua.ac.be/popfull?