Throwback Thursday: Voetweg 45 blijft doodlopend straatje

Jean Marie
1 reactie(s)

Meer dan anderhalf jaar geleden schreef ik dit artikel over voetweg 45. Het is nog steeds niet afgewerkt. Deze voetweg kost 121.239 euro en de kosten lopen verder op. Het blijft doodlopend in beide richtingen. Hoe het er in juni uitzag, kunt u onderaan bekijken.

 

 

 

Het moet zo’n 5 jaar geleden zijn opgestart, ergens op een bureau op het gemeentehuis. De herwaardering van voetwegen wordt belangrijker en leidt zelfs tot dwangsommen als men ze niet openstelt. Hoe ver staat ‘voetweg 45’?

Tot 12 november liep het openbaar onderzoek in verband met de onteigening van één perceel langs waterloop 31. Dit perceel is eigendom van een dame uit Lochristi.

Zij is de enige eigenaar die geen overeenkomst wenste te sluiten om een stukje landbouwgrond af te staan, mits vergoeding, langsheen voetweg 45. Deze loopt van de Bosstraat tot aan de Slagmansstraat en moet een tussenliggende verbinding vormen voor fietsers en wandelaars.

Alle andere eigenaars langs dit parcours zijn ondertussen akkoord, de akten zijn geschreven, ondertekend en de vergoedingen betaald. Er blijft er nog ééntje te gaan en dat zit nu in een volgende fase: gedwongen onteigening.

Het gaat om een totale oppervlakte van 388.66 m² waarvan de waarde geschat wordt op 680 euro. Een eerste gemeenteraadsbesluit in verband met deze voetweg dateert van 20.12.2010 en er volgden er nog op 26.3.2012 en 3.9.2012.

Hoe ver kunnen we als individu gaan in het verzet tegen en hoe weeg je algemeen – openbaar belang af tegen persoonlijke bezwaren of zelfs obstructie? Of spelen andere factoren hier een rol zoals veiligheid, gebrek aan inspraak, erkenning en de manier waarop?

De aanleg van deze voetweg (verharding) zou 121.000 euro kosten en dat bedrag is al voorzien sinds december 2010. De aanleg van het groen zou 1.500 euro kosten.

We contacteerden de eigenares van het stuk maar die liet liever geen commentaar noteren in dit artikel. Haar weigering en verzet blijft.