Uyttenhove: van bladgoud tot brandhout

Jean Marie
0 reactie(s)
Uyttenhove Lochristi Vlaamse Bouwmeester

© Bennie Vanderpiete

Gisteren gaf de burgemeester een stand van zaken in Uyttenhove. Er werd al veel gepend met tijdrovende procedures, kosten en vervlogen plannen.

Het begon allemaal in 2007 toen de Vlaamse Bouwmeester, ondertussen door de Vlaamse regering gerehabiliteerd; werd betrokken bij een megaschoon project. Uyttenhove werd ontworpen als een architecturaal kunstwerk in een groots polyvalent concept.

Yves Deswaene Uyttenhove Lochristi

Uyttenhove Lochristi

In oktober 2009 maakte RO bezwaren en was wat men ‘stedenbouw’ noemt niet langer akkoord. Andere stedenbouwkundige opties werden op tafel gelegd en Uyttenhove kreeg niet langer de voorkeur.

Tijdens het openbaar onderzoek in oktober 2010 werden 12 bezwaren ingediend. In maart 2011 weigerde RO - Ruimte Vlaanderen (stedenbouw) de bouwvergunning. Dan werd het stil en werd in de coulissen een Olympische procedure aangespannen. Op 24 februari 2015 kwam het verdict.

Neen aan het Concept

Er zijn momenteel geen concrete plannen voor een ander Uyttenhove maar alleen vage vooruitzichten met eventuele opties. Aangezien ook de milieuvergunning voor het complex eind september 2015 verloopt, wordt het dringend. Het is nu aan de Deputatie om een volgende beslissing te nemen. Sluiten of verlengen?

Het is alvast de bedoeling van de absolute meerderheid om in de toekomst de activiteiten, gepland in Uyttenhove, te verdelen over verschillende locaties en de opties hierbij zijn ’t Veerleveld en de Nieuwe Lodejo.

Er was niet zo heel veel belangstelling gisteren. Er werden evenmin messen geslepen. Alles verliep bijna geruisloos zonder precaire vragen. Wanneer absoluut op zijn grenzen wordt getoetst, zijn er geen winnaars. Alleen eigen verblinding kijkt dan om de hoek.

In Zaffelare - met de vrije basisschool De Weg-Wijzer - heeft men andere en ondertussen goedgekeurde plannen gemaakt. Daar heeft men geen uitspraken afgewacht om een nieuwe school te kunnen bouwen.

Acht jaar later blijft Lochristi wachten op onder meer een polyvalente cultuurzaal. Wanneer komt die er ? Misschien ooit. Geen pronostiek uiteraard noch enige prognose. Er is geen licht in de tunnel en de pipeline wacht.

hoorzitting lochristi Uytenhove