Wat corona zoal blootlegt?

Evarist Ganzelever
1 reactie(s)
Corona schaarste Lochristinaar

© Tekst Evarist Ganzelever - Foto's Bennie Vanderpiete

Het coronavirus dwingt iedereen tot gedragsverandering, en daar zijn we doorgaans niet zo goed in. Het collectiviteitsgevoel kan er evenwel toch voor zorgen dat we hier beter uitkomen als samenleving.

Maar eerst dienen we ons bloot te geven. Zoals de ergernis over hoe je overbuurman net voor je neus met dat laatste pak wc-papier aan de haal ging. Nooit gedacht dat die vriendelijke kerel die je iedere dag zo minzaam toeknikte telkens hij zijn poedel uitliet, zich nu gedraagt als een primaat. Wantrouwen heerst, individuen worden egoïstisch, het laagje vernis dat 'beschaving' heet blijkt dun. Meningen mogen er dan wel zijn bij wijze van ventilatie, ze horen daarom ons handelen nog niet te bepalen. 'Social distance' dienen we vandaag wel letterlijk te nemen, maar het wil niet betekenen dat het groepsgevoel wordt opgeschort.

Gelukkig overstijgen velen hun eigenbelang en staan in de frontlinie om ons te helpen. Zorgverleners bijvoorbeeld, die op alle niveaus aan oorlogsgeneeskunde doen. Winkelpersoneel dat continu hamsteraars voorbij ziet schuiven en de zovele onbekende soldaten her en der die ervoor zorgen dat ons leven het normale benadert.

Laat ons hopen dat de witte doeken nog lang mogen blijven wapperen in het collectieve geheugen. Dat dankbetuigingen blijven nagalmen tot ver voorbij deze akelige crisis. Mogen de coronadoden niet voor niks gestorven zijn, maar aan de basis liggen van veranderende sociale normen.