Wegenwerken hier, wegenwerken daar – om het schijt van te krijgen!

Evarist Ganzelever
1 reactie(s)
Wegenwerken Lochristi

© Evarist

En dan wil ik het nog niet hebben over de grote werven die een slagaderlijke verkeersdoorstroming onmogelijk maken. Wel deze die in een straal van vijf kilometer rond mijn woonst op drie verschillende plaatsen tegelijk plaatsvinden.

Alleen in zuidelijke richting lukt het mij nog enigszins mijn dorp ongehinderd te verlaten. Alsof er pestgedrag  mee is gemoeid, er een systeem achter zit dat allergisch is aan verkeerslogica. En wanneer ergert een mens (als deze) zich? Juist, telkens ik nog maar eens te laat vertrek richting bestemming, het slachtoffer ben van mijn eigenste macht der gewoonte.

Telkens weer liggen die tijdelijke verkeerslichten op de loer om op rood te springen wanneer ik uit de bocht kom! En is het dat niet, dan is er wel altijd zo’n rupsvoertuig dat nog trager dan een echte rups voorbij kruipt.

Rationeel begrijp ik wel dat jaren van verloedering dienen te worden rechtgezet, de infrastructuur niet meer beantwoordt aan de eigentijdse milieunormen en een hogere verkeersveiligheid uiteindelijk primeert. Wat ik niet wil snappen is de gebrekkige communicatie tussen gemeenten onderling en wegbeheerders, waardoor je als ordinaire weggebruiker de indruk krijgt dat die overheden totaal geen zicht hebben op grensoverschrijdende consequenties.

Wat doe je dan uiteindelijk als haastige - ik ken geen andere - chauffeur? Dan ga je op zoek naar vluchtwegen. Liever trager rijden dan stilstaan. Met een reële kans dat je, eens deze bypass eigen gemaakt, deze ook blijft gebruiken wanneer de omzeilde wegenwerken achter de rug zijn. Wat dan weer een verkeersintensiteit genereert waar die landelijke sluipwegen totaal niet op zijn voorzien, met instandhoudingswerken als uiteindelijk gevolg. Het  resultaat is dat we dan maar weer terugkeren naar de oude route, waar de werken inmiddels geschiedenis zijn geworden!