Gemeente koopt loods voor 1.185.000 euro

Jean Marie
1 reactie(s)
gemeenteloods Lochristi Denen 63a

© JMDB

De gemeente was op zoek naar een grote loods voor het stallen van materieel en materiaal, zowel van de eigen diensten als van in beslag genomen goederen. De huur bij Veneco² in Destelbergen is gestopt en het nieuwe Uyttenhove zal buitenruimte innemen aan de Zavel. Zowel CD&V als N-VA hadden heel wat bedenkingen en opmerkingen na hun last minute bezoek net voor de gemeenteraad.

Het gaat om een loods van 2.400 m², burelen en een enorme serre van 6.200 m² aan de Denen 63A. Het geheel heeft een oppervlakte van 10.900 m².

CD&V

“ Op basis van de informatie in dit dossier en de manier waarop dit punt opgemaakt is, kunnen wij ons opnieuw niet van de indruk ontdoen dat de gemeente veel te laat begonnen is met het zoeken naar alternatieven voor de opslag op Uyttenhove en ook te lichtzinnig gemeend heeft dat men in Destelbergen voor vele jaren terecht zou kunnen. Bij toeval is deze aankoop nu te voorschijn gekomen, die de gemeentelijke diensten veel miserie zou kunnen besparen.

Gelukkig kregen we vorige week nog een nota van het afdelingshoofd technische diensten bezorgd met verdere informatie over de motivatie voor deze aankoop. Wij begrijpen niet dat deze nota pas op 21.06 opgesteld is en dus niet bij de voorbereiding van dit dossier voor de gemeenteraad.

In ieder geval worden via deze nota enkele vragen van onze fractie alvast beantwoord.

Dit dossier is al een hele tijd lopende. Getuige daarvan is de schatting, die al op 4 mei 2017 opgemaakt werd. De oppositie wordt pas 10 dagen voor de gemeenteraad via dit dossier op de hoogte gebracht en het plaatsbezoek vindt plaats 1 uur voor de gemeenteraad. Dit maakt het moeilijk om een standpunt in te nemen over dit dossier.

Deze eigendom biedt zeker heel wat potentieel voor opslag van goederen voor de gemeente en heeft hiervoor ruim voldoende plaats. Dit is een positief punt.

Het bedrijvencomplex situeert zich echter in een agrarische zone type 2. Uit de nota van het afdelingshoofd leren we dat de site niet onmiddellijk bruikbaar is voor alle opslag en activiteiten van de TUD – Technisch Uitvoerende Dienst. CD&V wil dat de meerderheid snel werk maakt van een wijziging van ruimtelijke planning voor deze site zodat de oppervlakte nog optimaler kan gebruikt worden. Ook biedt dit mogelijkheden om ook de site van de TUD aan de Zavel te ontruimen of toch gedeeltelijk leeg te maken, wat ook voor meer rust in deze straat zal zorgen.

Het betreft een aanzienlijke koopsom, waar wellicht nog wat bijkomende kosten moeten bij gerekend worden voor aanpassingswerken in functie van het inrichten en optimaliseren van de opslagruimte. Wij willen dan ook dat de gemeente snel werk maakt met de verkoop van de loods in de ambachtelijke zone om de kost voor een groot deel te recupereren.

Na afweging van alle aspecten, heeft onze fractie toch besloten om dit voorstel goed te keuren.”

NV-A

“ De N-VA-fractie heeft het dossier met de nodige reserves bekeken. In eerste instantie omwille van het plotse karakter van de investering, ondanks dat er al jaren wordt uitgekeken naar een nieuwe locatie en het gegeven dat deze uitgave niet in het meerjarenbeleidplan is begrepen. Nu moet onder druk een oplossing worden gezocht omwille van de plotse opzegging door Veneco.

Op de vorige gemeenteraad is niets over het dossier gezegd, terwijl het schattingsverslag al dateert van 4 mei 2017 en het plaatsbezoek van 2 mei 2017. De betrokken personen geven ook niet altijd het nodige vertrouwen. Verschillende activiteiten worden zonder vergunning uitgevoerd (garage, studiebureau,…). In de stedenbouwkundige vergunning van 2013 staat nochtans uitdrukkelijk dat er geen sprake kan zijn van een bedrijfsexploitatie van een niet agrarisch bedrijf. De aankondigingen op de immowebsite waren bovendien ronduit foutief. Het is ook vreemd dat het college van burgemeester en schepenen op 6 juni 2017 kan kennisnemen van een verkoopbelofte van 09 juni 2017.

Het bezoek en de nota van het diensthoofd van de technische dienst hebben al wat vragen weggenomen maar er blijven ook nog veel onduidelijkheden bestaan. De nota wordt slechts enkele dagen voor de gemeenteraad bezorgd terwijl een duidelijke verantwoording van bij de aanvang in het gemeenteraadsdossier kon zitten.

Het plaatsbezoek vindt plaats een uur voor de gemeenteraad. De N-VA-fractie erkent dat de site een opportuniteit kan zijn, zeker als alle activiteiten van de TUD kunnen worden gecentraliseerd. Onze fractie wenst echter ook consequent te blijven: een dergelijke beslissing kan niet zomaar worden genomen. Een deftige (interne) bespreking moet eraan voorafgaan. Of het nu gaat om 125.000 euro (nvdr. Uitbreiding 112) of meer dan 1 miljoen euro, de N-VA neemt dezelfde houding aan: er kan pas een goedkeuring worden gegeven als de gemeenteraadsleden op een behoorlijke manier zijn geïnformeerd.

De N-VA zal zich onthouden bij dit punt en een definitief standpunt innemen wanneer de akte zelf ter goedkeuring wordt voorgelegd aan de gemeenteraad.”