Jeugdlokalen in slechte staat

Jean Marie
2 reactie(s)
pot vol dromen zetel 28 lochristi

© Bennie Vanderpiete

Voor de verkiezingen hield Zetel 28 (CD&V jongeren)  een participatiebevraging naar de dromen van de jeugdverenigingen,  de “pot vol dromen”. Ze bleven niet bij de pakken zitten en organiseerden een bevraging. Er werden 13 jeugdverenigingen aangeschreven.

Dat resulteerde in 12 antwoorden.

Ase Van de Vijver

Speelplein Joepla wordt steeds als schoolvoorbeeld boven gehaald wanneer het gaat over wat de gemeente organiseert aan vrije tijdsaanbod voor kinderen in de zomer. De gemeente organiseert dan misschien niet het vrije tijdsaanbod dat doorheen het jaar doorgaat maar zij geven de meeste van deze verenigingen wel huisvesting en plaats om te spelen.  Nu hebben jeugdverenigingen niet de overbodige luxe nodig, ze ravotten en kladden er graag op los. Toch zijn er ook grenzen. We hebben het niet over comfort of luxe, wel over individuele noden, eigen aan de jeugdwerking zoals plaats, hygiëne, brandveiligheid en toegankelijkheid. Uit het onderzoek blijkt namelijk dat dit de voornaamste zaken zijn waar de jeugdverenigingen zich zorgen over maken wanneer ze hun jeugdwerklokaal evalueren. Wij hopen ten zeerste, dat met de input van dit rapport aan de slag gegaan wordt.

jeugdlokaal Hijfte meisjes

De verenigingen konden op 3 thema’s een score geven van 1 tot 5 of van zeer ontevreden tot zeer tevreden.

Over de staat van de jeugdlokalen - in bezit en beheer van het gemeentebestuur – scoort ze volgens de bevraging 2,51/5. Enkele bekommernissen uit het rapport zijn verwarming, elektriciteit en lekken in het dak. Maar er worden ook vochtproblemen, schimmel en ratten gemeld.

jeugdlokaal Hijfte meisjes

Voor de ondersteuning die het gemeentebestuur biedt bij onderhoud en uitvoeringswerken aan de lokalen gaven de verenigingen een 2,90/5. Hier is het vooral de communicatie en het lang wachten op de herstelling van defecten die de score negatief beïnvloeden.

Voor de jeugdterreinen scoort de gemeente 3,396/ 5. De meeste jeugdverenigingen gelegen op terreinen in het bezit van de gemeente zijn tevreden over de diensten die hierop uitgevoerd worden en grotendeel ook over de spelmogelijkheden op het terrein. Sommigen geven hier en daar enkele verbeterpunten door naar spelprikkels toe. Anderen maken zich dan eerder zorgen om de verkeersveiligheid rond hun terreinen.

jeugdlokaal Bosdreef

Bij ons bezoek aan het jeugdterrein aan de Bosdreef merkten we dat de oppervlakte beperkt is zonder uitbreidingsmogelijkheden; Het terrein is stilaan volledig omsloten door de verkaveling. In het rapport dat u vindt via https://lochristi.cdenv.be/publicaties/ worden ook aanbevelingen gegeven en wordt per vereniging een advies gegeven. Sommigen zijn heel tevreden zoals JNM die gul is met 5 (zeer tevreden) terwijl anderen slechts 1 op 5 geven en helemaal ontevreden zijn.

Naast de jeugdverenigingen gehuisvest in gemeentelijk patrimonium zijn er ook nog de jeugdverenigingen die hun werking kennen in particuliere gebouwen. Dit zijn gebouwen die zij in eigen beheer hebben of die in beheer zijn van de dekenale werking. Ook bij hen hielden wij een bevraging en ook voor hen formuleerden wij een adviezen. De jeugdverenigingen - werk van vrijwilligers - hebben recht om te roeren in de kookpot waar het recept voor de nieuwe legislatuur en zijn begroting uit voort zal komen. “ aldus CD&V raadslid Ase Van De Vijver.

jeugdlokaal Bosdreef

Schepen voor jeugd Frederic Droesbeke

" Ik prijs mij gelukkig dat uit jullie bevraging niet echt zaken voortvloeien waar wij geen weet van hebben.  Het tegendeel zou mij ook verwonderen aangezien de jeugddienst en de jeugdraad al jaren fantastisch werk leveren waarbij de inspraak, de betrokkenheid en de participatie van de jeugdverenigingen heel groot is.  Dit heb ik tijdens mijn eerste maanden als schepen van jeugd toch mogen ervaren en ik kan dit uiteraard alleen maar toejuichen. Het spreekt voor zich dat jullie bekommernissen gedeelde bekommernissen zijn. 

Momenteel zijn er in Lochristi 11 jeugdverenigingen en 2 jeugdhuizen.  9 hiervan zijn kosteloos gehuisvest in gemeentelijke gebouwen.  De overige 4 in particuliere lokalen die geen eigendom zijn van de gemeente. Vandaag is het zo dat tussen de gemeente en de gebruikers van de gemeentelijke lokalen steeds een huur- of een gebruikersovereenkomst afgesloten is. Dit impliceert niet alleen verplichtingen in hoofde van het gemeentebestuur maar uiteraard ook van de vereniging die gebruik maakt van de lokalen.  Het spreekt voor zich dat het gemeentebestuur zich opstelt als een goede huisvader door als eigenaar de meest prangende problemen aan te pakken en op te lossen. Zo komt in de gemeentelijke lokalen te Zaffelare het probleem van het lekkend dak naar boven met de gevolgen van dien maar zoals de meesten onder jullie weten, zijn we hier vandaag nog steeds verwikkeld in een juridische procedure waar maar geen einde aan lijkt te komen.

Wat de verenigingen in particuliere lokalen betreft, kan ik verwijzen naar de subsidiepot van 8.000 euro die jaarlijks onder hen kan worden verdeeld in functie van uit te voeren herstellingen of in functie van duurzame of brandveilige maatregelen. In de jaren dat er te weinig in de pot dreigde te zitten, werd in onderling overleg afgesproken om de investeringen wat te spreiden zodat de subsidiepot optimaal kon worden gebruikt.  Binnenkort zitten we trouwens samen met deze verenigingen om de verschillende aanvragen voor 2019 te bespreken.
Samen met de jeugdconsulent, zullen we ook onderzoeken hoe we sneller en transparanter werk kunnen maken van herstellingen aan gebouwen.  Momenteel loopt dit inderdaad niet altijd even gestructureerd. 

Ik stel vast dat we met dezelfde bekommernissen zitten, maar als beleidsmaker moeten we er ook steeds voor zorgen dat het plaatje blijft kloppen. Dat zal de evenwichtsoefening zijn waar wij als bestuursploeg rekening moeten mee houden.  Als bestuur moeten we er over waken dat de jeugd in onze gemeente een plaats heeft en dat de verenigingen die zich hier dagdagelijks voor inzetten, blijvend ondersteund worden.  Anderzijds is het ook onze taak om te waken over de financiën zodat ook ‘de jeugd van morgen’ een plaats zal hebben in Lochristi.  Maar ik ben er van overtuigd dat de jeugdige en frisse ideeën en het enthousiasme van de jeugdverenigingen, de jeugddienst en het gemeentebestuur die samen in dialoog gaan, daar zullen voor zorgen."