Airbezen geanalyseerd

Jean Marie
0 reactie(s)
Airbezen geanalyseerd

De Oost-Vlaamse AIRbezen gaven hun geheimen prijs wat ‘fijnstof’ of particulate matter (PM) betreft. Deze kleine deeltjes PM 10 – 2.5 en nog onzichtbaarder kunnen in de longen en zelfs de bloedbaan doordringen. Hoe zit dat in Lochristi?

Een belangrijk deel van deze emissie in de lucht is afkomstig van verkeer (dieselmotoren). Meer en meer mensen leven in steden en worden aan luchtverontreiniging blootgesteld. Op dit moment wordt meer dan 85% van de stadsbevolking in de EU blootgesteld aan fijnstofconcentraties die de “2005 Air Quility Guidelines” (normen voor luchtkwaliteit) overschrijden.

Langdurige blootstelling aan luchtvervuiling brengt ernstige gezondheidsrisico’s met zich mee, waardoor de algemene levensduur van de stadsbevolking verlaagt. Fijnstof wordt continu opgemeten door enkele luchtmonitoringstations. Ook planten - in dit geval aardbeien - kunnen gebruikt worden voor het in kaart brengen van de lokale luchtkwaliteit.

Eind maart 2017 startte het grootste AIRbezen-project tot nu toe. Liefst 11.300 plantjes werden er verdeeld in de provincie Oost-Vlaanderen. Beweging.net, CM, Vormingplus, de provincie en het Departement Bio-ingenieurswetenschappen van de Universiteit Antwerpen wilden de verspreiding van verkeersgerelateerd fijnstof in de provincie in kaart brengen. Uiteindelijk werden (omwille van de analysekosten) 3.065 stalen geanalyseerd.

Hieruit komt duidelijk naar voor dat er in de stedelijke gebieden beduidend meer (mediaan: 65 µA of micro-ampère) ijzerhoudende fijnestofdeeltjes gevonden werden dan in de meer landelijke gebieden (mediaan: 55 µA) wat logisch is omdat in een stad deze partikels moeilijker weg kunnen.

Lochristi

Mediaan betekent dat er evenveel punten zijn met minder of meer dan het cijfer. In de provincie ligt de mediaan op 57. In Lochristi op 104. De hoogste piek vind je in Bastelare (266), op de hoek van de Dekenijstraat-N70 aan de kerk (214) maar ook Hijfte Center (191), Smalle Heirweg (183) en Ruilare (180) scoren slecht. In Lobos nog piekjes tot 120 en 128. In Zaffelare een absolute piek van 324 Lindestraat-Busstraat en 272 in de Rechtstraat.

Het laagste cijfer werd gemeten tussen Stationstraat en Kasteeldreef (36) maar daar zitten we dan ook in een strookje groen.

Problemen met de luchtwegen

Het verkeer is een belangrijke bron van ijzerhoudend fijnstof. Dan gaat het niet alleen over deeltjes die via de uitlaat worden uitgestoten, maar ook over deeltjes die vrijkomen door de slijtage aan banden en remmen. Naast het verkeer zijn ook tram- en treinsporen en de industrie bronnen van fijnstof.

Prof. Samson: “Dat verklaart bijvoorbeeld waarom de Gentse kanaalzone en de omgeving van Zelzate ook slecht scoren in dit onderzoek: hier komt het effect van de nabije industrie duidelijk naar voor.”

26% van de deelnemers geeft aan dat er in het gezin minstens één iemand problemen met de luchtwegen heeft. Op de plantjes van die mensen werden er significant hogere fijnstofwaarden genoteerd.

“ Keiharde conclusies kunnen we er niet aan verbinden, want bijvoorbeeld het rookgedrag van de mensen werd niet meegenomen. Maar dit gegeven moet wel verder onderzocht worden. En het ernstig terugdringen van ons wagengebruik lijkt noodzakelijk. Mensen die in een drukkere straat wonen, raden we absoluut aan om de ramen aan de achterzijde van de woning open te zetten als ze willen verluchten, en niet aan de voorkant.”

Sterk signaal aan het beleid

Robbie Van Vooren (beweging.net): “ Uit de resultaten leren we onder meer dat heel wat mensen voor de eerste keer deelnamen aan een citizenscienceproject en het gaat zeker niet alleen om hooggeschoolden. Vaak willen ze door hun deelname een signaal aan de beleidsmakers geven. Daarom hebben we op basis van de resultaten ook een beleidsnota opgemaakt. Maatregelen als een kilometerheffing, zone 30 in alle dorpskernen, 90 km per uur op de autosnelwegen rond stedelijke gebieden en een algemene lage-emissiezone in heel Vlaanderen kunnen een verschil maken. Tot slot zeggen behoorlijk wat mensen dat ze in de toekomst hun mobiliteitsgedrag willen veranderen. Belangrijk, want het geeft aan dat AIRbezen mensen doet nadenken over bijvoorbeeld het gebruik van de auto.“

Wat kan je zelf doen tegen fijnstof?

Verplaats je te voet, met de fiets of met het openbaar vervoer. Dieselmotoren zijn een belangrijke bron van fijnstofuitstoot en vervuilen dus de onmiddellijke omgeving. Indien de wagen echt nodig is, kies dan voor benzine of een elektrische/hybride wagen.

Plan voldoende groen in. Bladeren vangen dit uit de lucht, waardoor planten kunnen dienen als een luchtfilter. Bovendien halen ze ook andere schadelijke partikels uit de lucht, hebben ze een educatieve waarde en zorgen ze voor een verhoging van de biodiversiteit. Groen heeft ook een koelend effect door de schaduw en verdamping via de bladeren. Inrichting van groen dient op een doordachte manier te gebeuren. Onder groen verstaan we niet alleen bomen, maar ook bloemenweides, hagen, groene daken, groene gevels, moestuintjes enzovoort.

Vermijd het stoken van hout en kies voor schonere energiebronnen en ventileer de gebouwen "weg van de straat" en/of op hogere verdiepingen.

Meer informatie? www.airbezen.be - www.vmm.be/lucht/fijn-stof