Ann Cornelis over NAH in ’t Fazantenhof

Jean Marie
0 reactie(s)
Ann Cornelis over NAH in ’t Fazantenhof

Tekst JMDB - Affiche gemeente Lochristi 

Het GAPH (gemeentelijke adviesraad voor personen met een handicap) en de dienst ouderen hebben An Cornelis uitgenodigd voor een informatieavond rond NAH of Niet Aangeboren Hersenletsel. Deze avond gaat door op 10 oktober 2022 om 20 uur in ’t Fazantenhof.                                   

Reserveren is verplicht via 09 238 32 18 of dienstencentrum@ocmwlochristi.be.

Het is een infoavond die voor velen heel erg belangrijk is omdat we wellicht buren, familie, … kennen met NAH. Zo schreef Laure De Clercq er een boek over, nadat zij getroffen werd door een cerebraal infarct. Ook schepen Tom De Grauwe werd er op zeer jonge leeftijd mee geconfronteerd door een bijzonder zwaar verkeersongeval.

infoavond NAH Lochristi oktober 2022

An Cornelis uit Gent is klinisch psychologe en therapeute. Ze werkte 15 jaar in een Centrum voor Ambulante Revalidatie. Kinderen met autisme en hun ouders maar ook mensen met NAH (niet-aangeboren hersenletsel) waren haar voornaamste specialiteiten.

Ze leidt ook gespreksgroepen van mensen met NAH en hun partners en verzorgt lezingen - zoals binnenkort ook hier - over relevante thema’s in verband met deze problematiek. Momenteel werkt ze voltijds als privé-therapeut.