Asbestattest binnenkort verplicht

Jean Marie
0 reactie(s)
Lo Immo Lochristi

Tekst/Foto JMDB ©

Sinds 1 september is Lo-Immo ook partner-sponsor van Lochristinaar. Dieter, Lieselot, Katrien en Gunther zijn de drijvende krachten. Je kan er terecht voor kopen – huren en specifieke projecten. Binnenkort is een asbestattest verplicht en dat moet alvast in orde zijn vanaf 23 november 2022.

team Lo Immo Lchristi

Wie binnenkort overgaat tot de verkoop van zijn woning, neemt best snel contact op met een gecertificeerd asbestdeskundige. Ze zijn speciaal opgeleid om de asbestinventarisatie van woningen voor hun rekening te nemen. Zo’n deskundige kan je sinds 1 juli contacteren met oog op het opstellen van een asbestattest. Het attest vertelt meer over de asbestveiligheid. Asbest is immers een gevaarlijke stof, die opgebouwd is uit kleine vezels die ingeademd aanleiding kunnen geven tot ernstige longaandoeningen. Het is nog steeds in veel gebouwen terug te vinden. Het asbestattest is tien jaar geldig.

De lijst van de gecertificeerde asbestdeskundigen inventarisatie kan je terugvinden op de site van de OVAM. Zie https://ovam.vlaanderen.be/asbestdeskundige.  

Natuurlijk kan Lo-Immo u ook bijstaan om u in deze -niet altijd eenvoudige- procedure te begeleiden. We verwijzen graag naar https://lo-immo.be/ , dat nauw samenwerkt met erkende experten en u vlot doorheen dit administratieve traject kan loodsen.

Inspectie

“De asbestdeskundige bekijkt tijdens de inspectie de asbestverdachte materialen. Hij beoordeelt hun toestand en hun risico. Bovendien adviseert hij je ook over de materialen die best weggenomen worden en over de verwijderingsmethode. Verhuur je de woning? Breng je huurder(s) op de hoogte van het bezoek. In principe zal de deskundige tijdens de inspectie geen zaken demonteren of afbreken om ingesloten materiaal op te sporen. Lokale, kleine beschadigingen om een monster te kunnen nemen voor het labo kunnen wel.  Zorg er wel voor de deskundige een vrije toegang heeft tot alle risicovolle plaatsen.

De asbestdeskundige zal vervolgens al de gegevens invoeren in een specifieke digitale databank. De OVAM zal op basis daarvan een attest afleveren, die de deskundige je vervolgens bezorgt.”

Wanneer?

Geldt voor alle verkoopovereenkomsten van woningen maar ook andere gebouwen zoals kantoorruimtes, overheidsgebouwen…, die ondertekend zijn vanaf 23 november 2022. Dit geldt ook voor de wederzijdse verkoopbeloften die in de praktijk vaak voorkomen. Is er geen verkoopovereenkomst, maar meteen een verkoopakte? Dan geldt de verplichting voor de verkoopakten die verleden zijn vanaf 23 november 2022. De verplichting geldt ook voor de schenking van een woning, maar niet voor woningen, die via een erfenis overgaan.

Het attest moet aanwezig zijn bij het ondertekenen van de verkoopovereenkomst.