Bio-energieplantage Popfull in de Bosstraat

Jean Marie
0 reactie(s)

Het project loopt al een tijdje en Lochristinaar vond het tijd om enkele milieukritische vragen te stellen aan Prof. R. Ceulemans van de UA. Ze zijn ingegeven door een zorg voor fauna en flora, duurzaamheid en ecologie.

De plantage is aangeplant in 2010 en is de grootste in de Benelux. Er werden 120.000 snelgroeiende populieren aangeplant. In februari 2012 werd voor de eerste keer geoogst. Toen kwam ook Prins Filip langs. Nu is de tweede oogst binnen en deze wordt ter plaatse gestockeerd tot in het voorjaar.

Is het duurzaam machines van uit Denemarken over te brengen om hier te oogsten?

“ Door de extreem natte en zachte weersomstandigheden van deze winter was het onmogelijk om met een zelfrijdende hakselaar te oogsten. We waren dan ook genoodzaakt de tweede oogst uit te voeren met een ‘Stemster’ uit Denemarken. Zowel de tractor als de Stemster staan beiden op rupsbanden waardoor verdichting en insporing van de bodem beperkt bleef.

Onze levenscyclusanalyse toonde verleden jaar dat de impact van de bio-energie op het milieu gunstiger bleef in vergelijking met bvb. fossiele brandstoffen, zelfs inclusief het transport vanuit Denemarken. De Stemster  oogst na Lochristi ook nog een kleinere plantage in Zedelgem (West-Vlaanderen) en een tweede in Lommel (Limburg). De machine komt dus niet enkel hier oogsten.

Voor ons biologen en ecologen is de duurzaamheid in het kader van dit project uitermate belangrijk. Duurzaamheidsanalyses zijn gebeurd voor POPFULL. “

De oogst wordt nu ook over de weg vervoerd naar een verbrandingsoven.

“ De snippers die we in 2012 produceerden werden van de Bosstraat naar Groep Mouton gevoerd (2 km) en vervolgens naar een verbrandingsoven van een biggenkwekerij eveneens in Lochristi (5 km). De biomassa werd decentraal, lokaal verwerkt tot groene warmte.”

Door de periodieke oogst in de winter wordt er fauna verjaagd en ook vernietigd. Als het helemaal stopt, is het ook helemaal gedaan met flora en fauna.

“ De fauna en flora zijn veel beter dan zonder plantage. Dit blijkt tevens uit de uitspraken van de wildbeheerders en de omwonenden en uit onze eigen observaties. Na de oogst in 2012 kwamen er meer reeën, fazanten, muizen, vossen e.a. terug naar de plantage dan ervoor. We monitoren nu het muizenbestand en stelden een aanzienlijke toename in diversiteit vast. “

Is verbranden niet het laatste wat men doet met biomassa? Is composteren - ... geen betere en milieuvriendelijker benadering van dergelijke materie?

“ Composteren is niet mogelijk – en zeker niet efficiënt – voor alle biomassa.”

Kan er over de verlenging van dit project iets meer gezegd worden?

“ We plannen het project verder te zetten omdat we er sterk in geloven en omdat onze onderzoeksinteresse groot is. Ik stel de resultaten trouwens dit jaar voor op conferenties in Zweden, Italië, Canada en andere landen. Een deel van het terrein wordt in elk geval als bio-energieplantage behouden. De rest wordt terug naar maïscultuur omgezet zodat we ook de terugkeer naar landbouw kunnen opvolgen.”

Meer informatie: http://webh01.ua.ac.be/popfull?