De eik is dood, leve de nagedachtenis

Bennie
0 reactie(s)
Zeveneiken gedicht 2023 © Bennie Vanderpiete

Tekst en foto's © Bennie Vanderpiete

Op 17 december 2021 debiteerde Evarist Ganzelever ter gelegenheid van de aanplanting van 7 eiken in de dorpskom van Zeveneken zijn speciaal voor deze gelegenheid geschreven gedicht.

Vandaag krijgen deze met zorg afgewogen woorden een wat wrange bijklank, als je weet dat het helemaal niet zo goed gaat met de eiken. Een update van het gedicht drong zich op, aldus Evarist!

 

De eik is dood, leve de nagedachtenis
Mei 2023

De toekomst schiet niet graag wortel op het veld van executie.
Herinneringen trekken de sapstroom naar beneden,
naar daar waar de hel der goedgelovigen ooit huisde.

De eerste de beste voorbijganger weet het,
schaduw is gegeerd goed in dit seizoen.
Het is eerder een gevoel, volgens dan weer een ander.
Die ontheemde gewaarwording je naam te zijn verloren.

Laten we het alvast blijmoedig houden,
de ons aangapende leegte overspannen met ritselende gedachten
aan paradijsvogels die hier ooit halt hielden en verliefden,
die geloofden hun verbondenheid de eeuwigheid in te kerven.

Zeveneiken gedicht 2023 © Bennie Vanderpiete

 

De eik is dood, leve de eik
December 2021

Stond het niet in hun bast gekrast,
de herinneringen die ze meenamen
naar daar waar ze hout werden waaruit
een ander soort aanwezigheid ontkiemt?

Waarom zouden we bedroefd zijn,
de nieuwe dragen dezelfde naam,
ook hun bladeren zullen in stilte dwarrelen
na een zomer lang rijpen.

Generaties leven verder in het gefluister
van hun aanzwellende kruin
vanwaaruit je sterke woorden
en verzwegen liefdes ziet ontstaan.

Het landschap trekt voorbij
maar de vertrouwde ziel is gebleven
hier onder het jonge groen
wiens sapstroom dit dorp laven zal.

De bomen die in 2021 aangeplant werden, inlandse zomereiken, werden in Nederland gekweekt. De kostprijs bedroeg destijds 2.180 euro per boom (BTW exclusief). 

Zeveneiken gedicht 2023 © Bennie Vanderpiete