De fusie van Lochristi en Wachtebeke bij een aperitiefje?

Bennie
0 reactie(s)
VROB Fusie Sep 22 © Bennie Vanderpiete

Tekst en foto's © Bennie Vanderpiete

Hoog bezoek afgelopen weekend in de blauwe studiowagen van evenementenradio VROB. In het eerste uurtje van “Op de aperitief” mocht Nicky – voor de gelegenheid met Dirk Vanluchene als sidekick - zondagvoormiddag Yves Deswaene en Rudy Van Cronenburg verwelkomen.

Het centrale thema van het gesprek met de beide burgmeesters was uiteraard de fusie van Lochristi en Wachtebeke op 1 januari 2025. Veel spectaculair nieuws viel er niet te rapen. Vooral de goede verstandhouding tussen de beide burgervaders viel op. Maar ook dat is een belangrijk gegeven bij dergelijke besprekingen. We overlopen enkele vragen die aan bod kwamen.

Waarom deze fusie?
De gemeenten kregen de voorbije jaren steeds meer bevoegdheden zonder dat dit gepaard ging met de bijhorende middelen. Lochristi kon deze situatie nog wel enkele jaren aan, maar zeker in Wachtebeke moest er iets gebeuren. Een schaalvergroting was dus aangewezen en Lochristi en Wachtebeke hebben heel wat raakvlakken. “Bovendien zijn we ook complementair. Lochristi heeft heel veel middenstand en handelszaken. We hebben in Wachtebeke ons Provinciaal domein en natuurgebieden” aldus Rudy Van Cronenburg. De nieuwe gemeente zal begin 2025 zowat 31.000 inwoners tellen en de naam Lochristi dragen. Die naam is een “sterk merk” en dat behouden was belangrijk voor o.m. de sierteeltsector.

Is deze fusie uniek?
De fusie van Lochristi en Wachtebeke is niet uitzonderlijk. De Vlaamse regering stimuleert de vrijwillige samenvoeging van gemeenten, o.m. door een gedeeltelijke overname van de gemeenteschulden. Vooral in Oost-Vlaanderen werd die oproep tot vrijwillige fusie gevolgd, denk maar aan Kruisem en Lievegem. Ook Lokeren en Moerbeke gaven eerder dit jaar aan om op 1 januari 2025 te fuseren. Opvallend is wel dat dikwijls gemeenten fuseren waar dezelfde partij(en) de meerderheid levert/leveren. Bij de fusie van Lochristi en Wachtebeke is dit zeker niet het geval.

VROB Fusie Sep 22 © Bennie Vanderpiete

Hoeveel bedraagt de fusiebonus?
De Vlaamse gemeenschap neemt bij de fusie van Lochristi en Wachtebeke zo’n 400 euro/inwoner over van de gemeentelijke schulden. Dit geeft het nieuwe Lochristi een financiële ademruimte van zo’n 12 miljoen euro. “Maar verwacht hier geen wonderen van. De middelen zijn schaars en  we gaan geen luchtkastelen beloven” aldus Yves Deswaene.

Zal Lochristi Wachtebeke niet opslorpen?
“Er is geenszins sprake van Lochristi dat Wachtebeke opslorpt. De 31.000 inwoners moeten op voet van gelijkheid behandeld worden. En het kan ook niet de bedoeling zijn om in toekomst aan wafelijzerpolitiek te doen, waarbij de ene gemeente een compensatie krijgt als er in de andere gemeente geïnvesteerd wordt” verduidelijkte Yves Deswaene

Wat met de dienstverlening?
Het gemeentehuis van Lochristi zal ook in toekomst uiteraard zijn centrale rol vervullen in de dienstverlening van de nieuwe gemeente. Maar in Wachtebeke zal er – en dat was een essentiële voorwaarde - een administratief centrum blijven waar de inwoners van die gemeente op afspraak terecht kunnen met hun vragen en problemen voor de dienst bevolking en voor sociale en stedenbouwkundige zaken.

Wat met de gemeentelijke diensten en de investeringen?
Momenteel stelt de gemeente Lochristi, als je het gemeentelijk onderwijs en de opvangdiensten meetelt, enkele honderden personen tewerk. In Wachtebeke werken er een 150-tal personen op de diensten van de gemeente en het OCMW. Dit zijn ook niet allemaal voltijdse functies.
Dit zijn 2 grote personeelsgroepen, samen meer dan 500 personen, die moeten ééngemaakt worden. Alle mogelijke administratieve zaken moeten geïnventariseerd worden en dan in de loop van de volgende jaren geüniformeerd worden.

VROB Fusie Sep 22 © Bennie Vanderpiete

Verandering zorgt altijd voor een zekere vorm van vrees, dat is menselijk. Maar iedereen is van goede wil en er is nu geen andere optie meer dan slagen” aldus Rudy Van Cronenburg. “In elk geval zullen de komende maanden de verschillende diensten van de gemeenten met hun tegenhanger van de andere gemeente samengebracht worden om kennis te maken, te kijken hoe ieder werkt en om dan een modus vivendi te vinden voor de toekomst

“Er is al heel veel werk verzet om alles in goede banen te leiden. Maar er is – en dat lijkt me atypisch –bij deze fusie nog op geen enkel moment gesproken over zetels, postjes verdelen of functies bekleden” benadrukte Yves Deswaene.

Wat met de adressen?
Wachtebeke zal ook in toekomst zijn huidig postnummer (9185) mogen behouden. Maar er zijn een aantal identieke straatnamen in Lochristi en Wachtebeke. Denk maar aan de Kerkstraat, Molenstraat, Stationsstraat enz. Dezelfde straatnaam binnen een gemeente kan niet. In welke deelgemeente de straatnaam dan behouden blijft moet nog worden beslist. Een mogelijk criterium zou bijvoorbeeld het aantal inwoners in de straat kunnen zijn.

Hoe leeft de fusie bij bevolking?
“In Wachtebeke hebben we de traditie van de wijkvergaderingen. Daar kunnen we de pols voelen van wat er leeft onder de bevolking. Er is absoluut geen negatieve sfeer m.b.t. de fusie. Er zijn uiteraard terechte vragen over de straatnamen, de belastingen enz. Zaken waarmee we bezig zijn maar het is positief dat de bevolking meedenkt” lichtte Rudy Van Cronenburg toe.

“Ik heb de indruk dat bij de Lootse bevolking ook de “sense of urgency” wordt ingezien en er een positieve ingesteldheid is” voegde Yves Deswaene toe. “We hebben beloofd om in het najaar de verschillende Lootse deelgemeenten te bezoeken en de bevolking dan de nodige toelichtingen te geven. Vermoedelijk zullen die informatievergaderingen eerder in januari of februari 2023 plaatsvinden, maar ze komen er.”

VROB Fusie Sep 22 © Bennie Vanderpiete

De verkiezingen en de gemeenteraad
Op 13 oktober 2024, net voor de fusie, vinden de volgende gemeenteraadsverkiezingen plaats. Nieuw is dan dat er geen stemplicht meer is en de burgemeester rechtstreeks verkozen wordt (Nvdr: De kandidaat met de meeste voorkeurstemmen in de grootste fractie van de coalitie, wordt de nieuwe burgemeester). In het kader van de fusie zullen de politieke partijen uit Lochristi en Wachtebeke al in 2024 samen naar stembus trekken met één gezamenlijke lijst per partij. Lochristi heeft momenteel 27 gemeenteraadsleden en Wachtebeke 19. In de nieuwe fusiegemeente zullen er 31 gemeenteraadsleden zijn.   

Rudy Van Cronenburg
We schreven het eerder al. Het is opvallend hoe goed beide burgemeesters overeenkomen. “We kibbelen ook wel eens, maar dat komt in de beste huwelijken voor” aldus Rudy Van Cronenburg. Verder leerden we dat de burgemeester van Wachtebeke een volksmens (maar geen cafémens) is die van reizen, fietsen en muziek houdt. “Ik heb al de platen van Bruce Springsteen. Allez, toch telkens één exemplaar” grapte hij. Maar ook goede stand up comedy kan hij wel smaken. Vooral de fijnere humor zoals bij Michael Van Peel of, destijds, Toon Hermans of Wim Sonneveld

Evenementenradio VROB gaat in oktober niet op antenne. Op 25, 26 en 27 november zenden ze opnieuw uit, dan terug vanuit het Speurdonkhof. En van 26 december t/m 8 januari is het Speurdonkhof ook opnieuw het decor voor VROB Large met tal van optredens. Maar daarover binnenkort meer.£