Derde eikenrapport Zeveneken

Jean Marie
0 reactie(s)
Eiken en linde Zeveneken

© Bennie Vanderpiete

Het is klaar en we mochten het ontvangen. Net na de verkiezingen komt het en we geven u graag enkele conclusies door van dit deskundigenverslag van Vartago uit Maldegem. Lochristinaar zag hen toen ook aan het werk. Het zal ongetwijfeld op de volgende gemeenteraad ook besproken worden.

Als de huidige plannen worden gevolgd, worden ze gewoon gerooid. Lochristi heeft er al een hele tijd niet naar omgezien en alleen de kap stond op het programma. Het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) zal de beslissing van de gemeente in deze volgen. We zijn dan ook benieuwd wat het eind oktober op de gemeenteraad zal worden.

Het verslag telt 28 bladzijden. De toekomstverwachting varieert van 5-10 jaar voor 1 eik tot meer dan 10 voor alle anderen. Ook de linde kan nog een tijd blijven.

Kwaliteit bomen en groeiplaats

“ De bomen hebben in de huidige situatie een toekomstverwachting van meer dan 10 jaar. De bomen hebben een beeldbepalend karakter. Zowel de eiken als de linde zijn in het verleden gekandelaard.

De bodem onder de kasseienverharding bevat voldoende voeding, maar is over het algemeen sterk verdicht. De voornaamste beworteling is oppervlakkig, net onder de verharding, aangetroffen. De bomen staan in ieder geval een deel van het jaar in contact met het grondwater.

Om grote wortelschade te voorkomen, moeten de ontgravingswerkzaamheden voor het plaatsen van de boordsteen van de plantvakken op worden geschoven, zodat deze verder van de bomen af komt te liggen.

Bij uitvoering van de plannen volgens aangeleverde informatie en ontwerptekening, zijn de bomen niet te behouden. Ten behoeve van een duurzaam behoud moeten maatregelen worden genomen. “

Optimaal scenario

“ Ten behoeve van het behoud van de bomen, moeten er maatregelen worden genomen, waarbij onder meer aanpassingen in het ontwerp moeten worden gemaakt.

Het meest optimaal voor de bomen is om het plantvak te verruimen tot aan de rand van de huidige kasseienverharding. Hierdoor blijft het merendeel van de oppervlakkige beworteling behouden.

Wanneer dit niet wenselijk is, moeten ontgravingswerkzaamheden minimaal tot 4 m uit hart stam van de bomen wegblijven. Dit zou - volgens het uitgangspunt van een benodigde werkruimte van 0,5 m - betekenen dat de rand van de beplantingsvakken moet worden opgeschoven tot minimaal 4,5 m uit hart stam van de bomen. Hierbij zal echter een deel van de wortels verloren gaan met een mogelijke (tijdelijke) vermindering in conditie van de bomen.”

De deskundige stelt ook boom bewarende maatregelen voor die snel moeten gebeuren. Verder heeft hij het over de luchtzuiverende kwaliteit, de regenwaterabsorptie en de energie.

Plannen

Het verslag is ook vernietigend voor de overlevingskansen van nieuwe bomen in de huidige doortochtvernieuwing.

“ Zoals de nieuwe bomen op de plannen van SWECO op dit moment staan ingetekend zijn deze niet tot volwassendom te brengen. Dat resulteert in een verlies op vlak van alle voordelen die de huidige bomen met zich mee brengen. Om deze voordelen vatbaar te maken volgt een vergelijking van deze voordelen.

Niettegenstaande sommige functionele voordelen van bomen berekenbaar zijn, zijn andere heel moeilijk te kwantificeren omdat ze zich situeren op het sociale en de algemene psychische gezondheid. Bomen hebben een specifieke interactie met mensen en infrastructuren die zeer variabel zijn, waardoor zulks veel moeilijker te berekenen is. Als gevolg van deze complexiteit moeten de resultaten beschouwd worden als een inschatting, een algemeen becijferde vergelijking van de voordelen van stadsbomen. De opgesomde voordelen van bomen houden geen rekening met de lange termijn kosten van verzorging en onderhoud.”

Het laatste woord is hierover duidelijk nog niet gezegd.Of ze blijven of niet, is dan ook koffiedik kijken. De plannen deugen alvast niet bij eventuele vervanging.

Of er op korte termijn maatregelen zullen worden genomen om hun conditie te verbeteren, moet nog worden beslist. Dat geldt eveneens voor eventuele planwijzigingen. De werken starten in principe eind volgend jaar.