Fietsdiefstallen en fietsenstallingen – 10 vragen en antwoorden

Bennie
0 reactie(s)
Fietsdiefstallen Lochristi 2018

Al enkele jaren wordt – vooral het centrum van – Lochristi geplaagd door fietsdiefstallen. In 2016 kaartte Tom De Sutter van N-VA, op basis van een rapport van de politie, deze problematiek aan. Het gemeentebestuur trok in 2017 dan 10.500 euro uit om maatregelen te nemen.
Toch zijn er sinds enige tijd terug klachten, is er een toename van het aantal fietsdiefstallen
?

Een tiental dagen geleden laaide de discussie weer op toen iemand zijn beklag deed over de diefstal van de fiets van zijn zoon. Die stond, zoals gewoonlijk in de fietsstalling ter hoogte van ”Point Rouge” (kruising N70/Pauwstraat). Twee weken voordien waren daar – van diezelfde fiets – al eens de lichten ontvreemd.
Tom De Sutter van N-VA reageerde in online discussie en verwees naar zijn vraagstelling in 2016. Burgemeester Yves Deswaene verwees naar het overleg met de politie om camera’s te plaatsen en de inzet van de politiediensten (vaak achter de schermen) om de diefstallen op te helderen.
Het onderwerp kwam ook ter sprake op de gemeenteraad van 27 november.

Lochristinaar probeert een overzicht te geven en het probleem toe te lichten aan de hand van 10 eenvoudige vragen en antwoorden.

Vraag 1: Gebeuren er veel fietsdiefstallen in Lochristi?

In 2013 werden voor het grondgebied Lochristi 41 aangiften van fietsdiefstal gedaan bij de politie. In 2014 ging het om 34 fietsen en het jaar daarop werden 40 diefstallen gemeld. 34 tweewielers werden ontvreemd in 2016 en 2017 was “een kalm jaar” met ”slechts” 23 gestolen fietsen. Dit jaar stond de teller midden oktober al op 35. Dat er sinds enkele maanden meer geklaagd wordt, is dus terecht. 2018 dreigt een “recordjaar” te worden. Binnen de politiezone Puyenbroeck worden er ongeveer evenveel fietsen gestolen in Zelzate als in Lochristi. In Moerbeke en Wachtebeke liggen de cijfers veel lager. Dit zijn enkel de officiële cijfers, dus van mensen die zich de moeite getroosten om aangifte te doen. Uiteraard ligt het werkelijk aantal ontvreemdingen hoger. De officiële cijfers van de politie vermelden voor België jaarlijks ongeveer 32.000 gestolen fietsen. FEBIAC spreekt zelfs over 150.000.

Vraag 2: zijn er “hot spots”?

Er zijn inderdaad plaatsen waar opmerkelijk meer fietsen gestolen worden. In de gemeente Lochristi is Dorp-Oost steevast de koploper. Maar ook de Antwerpsesteenweg, Dorp-West, de Kasteeldreef en de Beerveldsebaan zijn gegeerde doelwitten.
Uit de cijfers blijkt dat er vooral fietsen ontvreemd worden in fietsstallingen waar niet voldoende vaste inrichtingen zijn (nvdr. “beugels”), er onvoldoende onderhoud en/of en geen verlichting is.

Vraag 3: Deed de politie aanbevelingen?

In 2015 formuleerde de politie een aantal aanbevelingen:
- Uitbreiden en verbeteren van de bestaande fietsenstallingen met vaste inrichtingen
- Het plaatsen van (mobiele) camera’s
- Onderhouden van fietsenstallingen (bv. Kasteeldreef)

Vraag 4: Werden er maatregelen genomen?  

Er werden – zo deelde burgemeester Yves Deswaene mee op de gemeenteraad van 27 november – al 39 beugels bijgeplaatst. De gemeente kocht ook een mobiele fietsenstalling voor zo’n 300 fietsen. Die kan ingezet worden bij evenementen.

Vraag 5: Zijn er nu voldoende beugels?

Er staan - zeker nadat er in 2017 bijgeplaatst werden - al heel wat beugels langs de Antwerpsesteenweg. Maar toch dienen er nog bijgeplaatst. Er zijn locaties waar het aantal beugels (regelmatig) onvoldoende is. Denken we maar aan de fietsstalling tussen het ING-kantoor en de Lodejo. Er zijn weliswaar sluitingen in de nabijheid (bijvoorbeeld ter hoogte van de winkels aan de overkant van de Antwerpsesteenweg) waar meestal geen fietsen staan.

Mensen die ’s morgens de bus nemen “richting Gent” zetten daar duidelijk hun fiets niet. Spijtig, maar het is een vaststelling. Die beugels aan de winkels blijven nodig want de man/vrouw die later op de dag een brood of een tijdschrift gaat kopen wil ook zijn/haar fiets veilig stallen.
Er werden tot op heden weinig beugels geplaatst in een aantal deelgemeenten. Er dienen er dus nog bijgeplaatst.

Vraag 6: Is het probleem opgelost door nog beugels bij te plaatsen?

Ook hier is het antwoord “neen”. Twee voorbeelden.
De fietsenstalling aan Point Rouge is misschien de modernste fietsstalling van de gemeente: voldoende beugels, volledig overdekt en met glazen wanden. Nochtans gebeuren hier geregeld diefstallen en vandalisme.
Deze locatie ligt verscholen tussen een loods, glascontainers en de winkel van Point Rouge die enkel nog in het weekend open is. Dieven en kwajongens wanen zich hier “veilig” om hun slag te slaan. Camerabewaking en het aanbrengen van verlichting zouden hier (een deel van) de oplossing kunnen zijn.

Er is ook werk aan de winkel wat betreft de fietsstalling Kasteeldreef. Dit was ooit een “gesloten fietsstalling”. Momenteel hangen er nog 29 (!) plankjes aan de structuur. Deze fietsstalling is wel voorzien van licht. In de gemeenteraad zei de burgemeester zelf dat op deze locatie dringend iets moet gebeuren.   

Vraag 7: Vindt de politie fietsen terug?

Hier bestaan geen cijfers over, maar de politie bezorgt regelmatig fietsen terug aan rechtmatige eigenaars. Dit gebeurt wanneer plichtsbewuste inwoners de politiediensten verwittigen van een gevonden fiets. Aan de hand van de registratie (gemerkte fiets) kan de fiets dan terugbezorgd worden.

Vraag 8: Wat kan u doen om fietsdiefstallen te voorkomen?

Lochristinaar ging eens kijken naar een aantal fietsenstallingen langs de Antwerpsesteenweg. Ook wij kwamen tot de vaststelling dat er nog steeds fietsers zijn die hun “stalen ros” niet vastmaken aan de beugels, alhoewel ze een stevige ketting of beugelslot mee hebben. Soms zijn er onvoldoende beugels, maar zijn er wel voorzieningen enkele tientallen meters verder.

De kwaliteit van een slot is belangrijk. Een goede fiets kost gauw meer dan 500 euro. Bespaar dan niet door een goedkoop slot te kopen. Registratie van een fiets schrikt de dieven ook af en vergemakkelijkt het terugbezorgen na een diefstal. En een verhoogde waakzaamheid vanwege alle inwoners (“de sociale controle”) kan ook helpen. Het volstaat niet de bevindingen te posten op Facebook, maar contacteer de politie!

Vraag 9: Wat kunnen de gemeente Lochristi en de politie nog doen om fietsdiefstallen te voorkomen?

Hier citeren we Korpschef Koen Van Poucke:

“Vanuit de gemeente Lochristi ben ik verheugd om te zien dat er werk wordt - en werd - gemaakt van de vernieuwing van bepaalde fietsenbeugels. Als deze inspanning wordt verdergezet, dan zijn we op goeie weg want we zijn er nog niet.
We zien immers dat een goeie fietsenstalling de kans op diefstal vermindert: goed zichtbaar, niet weggestopt achter bomen en hagen, goed verlicht en faciliteiten om de fiets aan te bevestigen. Dit kan aangevuld worden met vaste of verplaatsbare camera’s zodat we in geval van diefstal hopelijk bruikbare camerabeelden hebben. Vaak kan iemand niet onmiddellijk geïdentificeerd worden maar door het linken van bepaalde feiten in meerdere politiezones lukt dit toch regelmatig.

Sommige fietsendieven gaan erg professioneel te werk en deze zullen we nooit tegenhouden met een stevig slot en een goeie stalling. Zij gaan immers op stap met een mini-slijpschijf op batterijen.
Vanuit de lokale politie nemen onze interventieploegen in uniform alsook onze anonieme toezichtpatrouilles de fietsenstallingen op in hun patrouilleschema.”

Burgemeester Yves Deswaene deelde in de gemeenteraad van 27 november mee dat de aankoop van camera’s zal besproken worden. Er komt ook een sensibiliserings- en informatiecampagne. 

Vraag 10: Wat kan u doen als uw fiets gestolen werd?

Het is belangrijk dat u in dat geval aangifte doen bij de politie. Het laat hen toe om, net als bij de camerabeelden, feiten te linken en in kaart te brengen.

Eerder verschenen:  https://www.lochristinaar.com/blog/fietsstallingen-schroothopen

(Afbeeldingen Lochristi: Bennie Vanderpiete ©)