Financieel gezonde gemeente?

Jean Marie
0 reactie(s)
werken Pauwstraat Lochristi

© JMDB

In de laatste gemeenteraad werd de jaarrekening 2017 voorgelegd en goedgekeurd. De oppositie is bezorgd over de financiële gezondheidstoestand van de gemeente richting toekomst.

Er worden thans heel veel werken uitgevoerd en sommige naderen de afwerking. De eerste steen van Uyttenhove is gelegd en dat kost 10.5 miljoen euro. Hiervoor heeft de gemeente 5 miljoen euro geleend op een periode van 20 jaar. De schuldenlast zal hiermee stijgen maar blijft laag. Verder staat JH Lodejo (2.9 miljoen) in de steigers, wordt de BKO Lobos (775.000), de Parochiedreef (860.000) en het fietspad Pauwstraat (800.000) verder afgewerkt.

Later volgen nog het fietspad in de Verleydonckstraat (+- 400.000 euro) en de werken aan ‘t Kapelleken (+2 miljoen). Ook voor N70 Zeveneken (2019?)moet de gemeente bijleggen net als voor de aanleg van de fietspaden langs N449 (2020?).

Timing en bedragen zijn hierbij cruciaal en niet alle werken zullen tegelijkertijd worden uitgevoerd of klaar zijn. De gemeente heeft een lage leninglast en een mooie spaarpot van meer dan 12 miljoen euro. Elk jaar heeft ze ook overschoten die rond 2.5 – 3 miljoen euro schommelen. Voor sommige werken ontvangt ze ook subsidies van de provincie of van de Vlaamse overheid die we hier meegerekend hebben in de totaalprijs.

Open VLD schepen Sandro Di Nunzio

“ Zowel op de gemeenteraad als op de commissie werd de rekening van 2017 voorgelegd en vastgesteld. Dit zijn de juiste en correcte cijfers van de gemeente Lochristi op 31 december 2017 (daar dit dienstjaar afgesloten en aldus volledig is). Hieruit blijk dat de schuld per inwoner op 31 december 2017, 21,47 euro bedraagt. Een gemeentebestuur kan met een grote mate van zekerheid plannen (budgetteren) voor het komende jaar (vorig jaar was dat dus voor het jaar 2018). Het daaropvolgende jaar is al een stuk moeilijker (zo blijkt steevast uit de realiteit). Drie jaar in de toekomst plannen is al helemaal natte vingerwerk. Achteraf blijkt altijd dat het volledig achterhaald is. Om u een voorbeeld te geven; toen wij in 2014 de meerjarenplanning opmaakten, werden in de projecties ook een pak leningen ingeschreven die tot gevolg hadden dat we in 2017 en 2018 een manifest hogere schuldgraad per inwoner zouden hebben. Wat blijkt nu? Tot op vandaag is deze schuldgraad nog altijd ontzettend laag.

Het enige wat we op vandaag zeker weten is dat we voor Uyttenhove gaan lenen. Daarom de toevoeging dat de schuld per inwoner sowieso zal stijgen richting 250 euro per inwoner en dit cijfer geef ik met de nodige nuchterheid en realisme.

Voor het overige schrijven wij in onze meerjarenplanning alle projecten in waarvan we weten dat we ze ooit willen realiseren. In die zin zit de planning tot en met 2021 volledig (over)vol. Doch in de praktijk zullen al deze investeringen nooit tegelijk kunnen worden uitgevoerd. Dit is ook niet realistisch, al was het maar uit praktische overwegingen en het feit dat we als bestuur afhankelijk zijn van heel veel (externe) factoren. Dus net zoals de projectie van 2014 een te zwaar beladen beeld gaf over de situatie in het jaar 2017 en 2018 (terwijl dit financieel heel wat gunstiger uitpakte dan geraamd) zal dit ook tegen 2021 het geval zijn. “

CD&V Dirk Van Nieuwerburgh

“ Op dit moment is dit nog geen budgettair probleem, maar het overschot op de exploitatierekening is door combinatie van stijgende uitgaven en stagnerende inkomsten gedaald naar 3,3 miljoen euro. Dit is nog een mooi overschot voor normale investeringen in een gemeente, maar toch leidt dit voor het eerst in jaren tot een daling van de spaarpot van onze gemeente, die wel nog goed gespijsd is.

Positief is ook dat er geen leningen nodig waren om de investeringskosten in 2017  te betalen, mede omdat er minder dan de helft van het oorspronkelijk begrote investeringsbudget besteed is. Wij blijven pleiten voor een gezonde mix van gebruik van de reserves en nieuwe leningen om de grote investeringen van de komende jaren te betalen.”

N-VA Tom De Sutter

“ Het meerjarenplan belooft voor maar liefst 53.537.523 euro aan investeringen. De realiteit is echter anders. In 2014 zijn er voor 5.562.903 euro aan investeringen gedaan. In 2015 voor 3.937.673 euro en in 2016 voor 3.262.179 euro (voor de rekening 2016 was het nog een bedrag van 5.501.002 euro…). Het gaat om respectievelijk 10,39%, 7,35% en 6,09% van het totaal geplande investeringsbudget of samen 23,83%. Tussen 2017-2019 zou er nog 76,17% aan investeringen moeten worden gerealiseerd. De investeringen blijven doorgeschoven worden.

In 2017 was er een bedrag van 10.022.381 euro aan investeringen vooropgesteld, maar nog steeds 2.238.823 euro minder dan voorzien in de al aangepaste meerjarenplanning. Uit de jaarrekening blijkt dat slechts voor 5.680.818 euro is geïnvesteerd of 56% van het al bijgestelde bedrag.

De investeringsbudgetten voor de komende jaren worden de hoogte ingestuwd, maar ze worden niet gerealiseerd. Slechts een 18,5 miljoen euro in plaats van 53,5 miljoen euro.

De leninglast van 72.742 euro (2015) stijgt naar 970.869 euro in 2020 en zelfs tot 1.181.359 euro in 2021. Minder vriendelijk geformuleerd is een stijging van de jaarlijkse leninglast met 1.624,04%. Op basis van 22.000 inwoners was er een schuld per inwoner in 2015 van 32,23 euro. In 2021 bedraagt de schuld per inwoner 896,88 euro. Dat is bijna maal 28.”

In Vlaanderen heeft volgens het agentschap Binnenlands Bestuur (2016) Koksijde de hoogste schuld per inwoner (5.531). Verder buurgemeenten Destelbergen (800) – Gent (1.781) en Wachtebeke (304) om er enkele te vermelden.