Gemeenteraad 29 april

Jean Marie
0 reactie(s)

De gemeenteraad komt weer samen voor een korte agenda met 15 punten. We sommen de belangrijkste op.

Men wil het deel van de Oude Veldstraat tussen de Kapiteinstraat en de N449 fietsvriendelijk inrichten door de aanleg van een fietspad. Een studiebureau wordt aangesteld om ‘als basis van een meer onderbouwde beslissing te dienen.’ Kostenraming 10.000 euro.

Verschillende gemeentelijke gebouwen hebben een fris verflaagje nodig. De eigen diensten kunnen dit niet allemaal zelf doen en daarom zou men een externe firma de werken laten uitvoeren. Raming 96.800 euro.

De gemeente heeft nu twee AED-toestellen. Men wil ook de voetbalterreinen in de Bosdreef, de Persijzerstraat, de Zevestraat, de Beerveldse Baan en de Sint-Elooistraat en de sportzalen in Uyttenhove van een dergelijk toestel voorzien. Raming 15.000 euro.

In de Nieuwstraat komt een nieuwe verkaveling van 19 loten. Kosten voor de verkavelaar 386.000 euro.

Imewo wenst in de omgeving van de bocht van de Bosdam met de Leemstraat een nieuwe elektriciteitscabine te installeren. Er werd geen plaats gevonden op privaat domein. Daarom zou deze er komen in de berm. Het gaat om een stukje grond van 2.2 bij 1.9 meter, eigendom van de gemeente.

Er wordt een gemeentelijke begeleidingscommissie mobiliteit opgericht.

Er komt ook dit jaar een bebloemingsactie.

Jeugdhuis Lodejo en de Beeste krijgen een geluidsmeter zodat ze de nieuwe geluidsnormen, die sedert 1 januari 2013 gelden, beter kunnen naleven.

Ten slotte nog wat intercommunaal nieuws en begrotingswijzigingen.