Gemeenteraad op 25 maart

Jean Marie
0 reactie(s)

Het wordt wellicht een korte raadszitting met amper 12 punten in de openbare zitting. We pikten er enkele uit.

De zebrapadverlichting in de Sint-Elooistraat kost 634.91 euro en de wegbeplanting in Bommel en Klein Gent 490.13 euro. Er werden voor 2.884.46 euro informatieborden voor wegenwerken gekocht.

Vijf jaar geleden leasede de gemeente een hybride Honda Civic en dat contract loopt nu af. De overnameprijs bedraagt 7.000 euro. Men wil dit voertuig houden (kopen).

De rattenvanger is ook aan een nieuwe 4x4 toe. Zijn wagen dateert van 1997 en heeft meer dan 172.000 km op te teller. Een 4x4 is noodzakelijk gelet op zijn werkterrein en men stelt de raad voor een tweedehands te kopen voor maximaal 20.000 euro.

De kerkhofmuur en de hekafsluiting van het oude kerkhof van Zaffelare hebben dringend een buitengewoon onderhoud nodig. De site moet gerenoveerd en gesaneerd worden. De totale kostprijs van deze werken wordt voorlopig geraamd op 150.000 euro zonder BTW en erelonen.

Aangezien het kerkhof met kerkhofmuur en hekafsluiting ‘in roepsteen’, het gebouwtje met de toiletten en het gedenkteken voor de gesneuvelden van WO I geklasseerd zijn als monument, kan voor de geklasseerde delen 80% subsidie bekomen worden van de Vlaamse overheid.

De raming voor de aanstelling van een studiebureau bedraagt 12.000 euro zonder BTW.

De gemeentelijke basisschool krijgt nog meer interactieve digitale borden in de klassen. Nu beschikken het eerste en zesde leerjaar al over dergelijke borden (8 klassen).

Nu zouden het tweede en vijfde leerjaar en de computerklas uitgerust worden met dergelijke borden. In september 2013 komt er een vierde klas bij in het eerste leerjaar en ook deze krijgt er een.