Gemeenteraad op 27 januari

Jean Marie
0 reactie(s)
Gemeenteraad op 27 januari

In de eerste zitting van 2014 zijn er slechts 6 punten te behandelen in de openbare zitting en 2 zijn voorbehouden voor de geheime zitting. Het wordt dus een kort verslag en wellicht ook een heel korte gemeenteraad voor de 27 raadsleden.

Traditiegetrouw begint de zitting met de mededelingen.

Oplaadpalen

De borden bij de oplaadpalen voor elektrische fietsen in de 4 gemeenten kosten 57.46 euro. De oplaadpaal achter het gemeentehuis waar 2 elektrische (geen andere) kunnen tanken kost 3.011 euro.

Er werden voor 1.341 euro wegbeplantingen aangekocht, een MFP-scanner van 9.196 euro. De wegsignalisatie in de Toleindestraat kost 5263 euro en deze in de Bosdreef-Fazantenstaat 2.564 euro.

Verkavelingen

Vervolgens twee verkavelingen met een grondafstand van 174 m² in de Lichtelarestraat en het goedkeuren van de rooilijn van een verkaveling (16 loten) in de Koning Albertlaan.

Het vierde punt moet de vertegenwoordiger aanduiden voor de jaarvergadering van 30 januari 2014 bij Veneco. Goedkeuring van de agenda.

Erfgoedcel Viersprong Land van Rode

Toetreding en goedkeuring statuten. Op 1 juli 2013 verklaarde de raad zich principieel akkoord om toe te treden tot de erfgoedcel 'Viersprong Land van Rode'. Het ging om een intentieverklaring. Nu is ook de gemeentelijke bijdrage per inwoner bekend (0.35 euro). Het college stelt voor toe te treden tot de erfgoedcel en de statuten goed te keuren

Lokale kinderopvang

Er bestaat al een hele tijd een samenwerkingsovereenkomst tussen vzw Landelijke Kinderopvang en de gemeente en die overeenkomst moet op vraag van de vzw aangepast worden.

Brandweer

In de geheime zitting wordt wellicht eervol ontslag verleend aan luitenant-dienstchef Jean Pierre Van Renterghem die per 1 februari ontslag neemt. Hij is dan 60.

De opvolging wordt wellicht verzekerd door Luc Haenebalcke, luitenantvrijwilliger. Hij is in het bezit van het brevet dienstchef. De gemeente is van plan een officier in vast dienstverband aan te werven. Ook de brandweerhervorming staat in de steigers.