Gemeenteraad op 27 mei 2019

Jean Marie
0 reactie(s)
achterzijde gemeentehuis Lochristi park

© JMDB

De raad komt weer samen voor de gemeenteraadsagenda, sinds nieuwjaar ook van het OCMW. De vernieuwing met een deel nieuwbouw  van het Woonzorgcentrum in de Bosdreef (WZC Sint Jozef) staat op de agenda alsook enkele subsidiereglementen.

U vindt de agenda van de raad via deze link https://www.lochristi.be/agendaplusnotulendetail/75/gemeente--en-ocmw-raad-van-27-mei-2019

OCMW

Men stelt voor de principebeslissing te nemen om het WZC Sint Pieter te verbouwen en er een nieuwe vleugel bij aan te bouwen. De capaciteit van het zorgcentrum wordt op die manier quasi niet uitgebreid ondanks wachtlijsten. Men stelt voor te kiezen voor de renovatie van de 80 kamers op de huidige site en die te herleiden tot 41 om er 42 nieuws in aanbouw bij te bouwen. Men schat het kostenplaatsje thans op 4.750.000 euro, BTW inbegrepen. Een volledige nieuwbouw van 83 kamers wordt geschat op meer dan 10,5 miljoen euro.

Subsidies

Er komt een nieuw subsidiereglement voor de ontharding en vergroening van voortuinen. Ook voor groene en avontuurlijke speelplaatsen worden financiële middelen vrij gemaakt.

speelplaats gemeenteschool Lochristi centrum

speelplaats gemeenteschool Lochristi centrum

De speelplaats van de gemeentelijke basisschool is - in tegenstelling met deze visie – vrij recent omgevormd tot vooral een betonvlakte met weinig groen.

Veel kavels zijn te uitgebreid verhard wat in strijd is met de verleende vergunningen. Een handhavingsbeleid ontbreekt. Beloont men zo diegenen die het foutief aanpakten?

Openbaarheid van bestuur

De gemeente gooit geen grote ogen als het over openbaarheid van bestuur gaat. Recent is hier meer transparantie over gecreëerd . Men kan nu ook de beslissingen van het College en het Vast bureau raadplegen al lopen de verslagen  2 tot 3 weken achter op.

Zie https://www.lochristi.be/bekendmakingcategorie/14/college-van-burgemeester-en-schepenen-en-vast-bureau