Gemeenteraad op 3 september

Jean Marie
0 reactie(s)

Het zijn de laatste raden voor de verkiezingen. Er zijn 22 punten goed te keuren en dit is een greep uit de agenda van de zitting van maandag 3 september.

De aankoop van een elektrische scooter kostte 4.442 euro en er werden voor 353 euro verkeers- en straatnaamborden gekocht.

Voetweg 45 in de Bosstraat is al een hele tijd heikel omdat de gemeente geen eigenaar is van het stukje in sectie B 433/ex. Daardoor kan de voetweg niet gerealiseerd worden en plant men nu de onteigening.

De realisatie van de verkaveling Zaffelaars Vaardeken door de sociale huisvestingsmaatschappij Volkshaard impliceert de bouw van ongeveer 86 woningen. De verkeersintensiteit in de Koedreef zal dan ook toenemen. De smalle rijweg van 3 meter wordt  verbreed naar 4,50 meter (greppel inbegrepen) waardoor twee voertuigen kunnen kruisen. De uitgave wordt geraamd op 184.964 euro zonder btw.

De raad nam op 27 februari 2012 de principebeslissing en keurde het ontwerp goed voor de renovatie van de speelplaats van de gemeentelijke basisschool Centrum. Dit ontwerp voorzag aan de inkomzone een luifel met groendak. Thans wordt het ontwerp voorgelegd van deze luifel. De uitgave wordt geraamd op 25.000 euro.

Het vernieuwen van dakpannen en de aanpassing van de laagspanningsinstallaties in de GBS Lochristi en Beervelde staan ook op het programma en dit kost ook meer dan 30.000 euro.

De kerk Sint-Eligius te Zeveneken heeft nood aan renovatie voor alles wat te maken heeft met de afvoer van hemelwater, de dakconstructie en met de structuur van de binnengoten. Ook de toren en de calvarie zijn aan een opknapbeurt toe. Een deel van het buitenschrijnwerk moet worden vernieuwd en de zeer waardevolle glasramen dienen te worden beschermd met gaas. Het definitief ontwerpdossier met de plannen, de meetstaat, de bouwhistorische nota, het offerteformulier en de raming van de werken voor een bedrag van 817.162 euro zonder btw wordt aan de raad voor advies voorgelegd. Op het grootste deel van de kosten (816.162 euro) geeft de Vlaamse overheid 60% en de provincie Oost-Vlaanderen 20% subsidie. Het saldo dient te worden gefinancierd door de stad Lokeren (1/3) en de gemeente Lochristi (2/3).

De raad dient een principebeslissing te nemen voor de naamgeving van de nieuwe weg in de verkaveling Matexi in de Kasselstraat Aangezien Valkenburg de naam geweest is van een vlakbij gelegen hoeve, stelt de gemeentelijke cultuurraad deze benaming voor.

Naar aanleiding van het behalen van een bronzen medaille in het zeilen op de OS in Londen door inwoonster Evi Van Acker gingen er veel stemmen op om haar het ereburgerschap toe te kennen. Daarvoor is het echter noodzakelijk dat de gemeenteraad eerst een reglement vaststelt. Als het reglement wordt goedgekeurd, volgt de toekenning van het ereburgerschap in de geheime zitting.