Gemeenteraad van 25 februari

Jean Marie
0 reactie(s)

Negentien punten zijn er mee te delen of te behandelen op deze derde zitting van de nieuwe legislatuur.

In haar brief van 4/2 deelt Rita De Vylder mee dat ze om medische reden verhinderd is als gemeenteraadslid tot eind juni. Ze wordt in die periode vervangen door Albert Van Nieuwerburgh. Hij wordt dan ook aangesteld als plaatsvervangend gemeenteraadslid.

Het AED-toestel aan de sporthal in Zaffelare kost 3.454.95 euro. De palmbomen (vorstvrij?) op het speelplein Joepla kosten 3.297.86 euro. Dat zijn de belangrijkste uitgaven in de rubriek mededelingen.

De natuurlijke grasmat van voetbalclub SV Zaffelare (Persijzerstraat) wordt een kunstgrasmat. Het wordt veel bespeeld waardoor het gras nauwelijks kan groeien.

“ Omdat er een nijpend plaatsgebrek is voor nieuwe voetballertjes en er in de omgeving geen gronden ter beschikking zijn om een extra voetbalveld aan te leggen, is het aangewezen dit voetbalplein te voorzien van een kunstgrasmat. Omdat deze zeer zware investering niet kan gedragen worden door de voetbalclub en gelet op het sociale en maatschappelijk belang, wordt voorgesteld dat de gemeente instaat voor de aanleg van de kunstgrasmat.”, is de motivatie.

Hiervoor zullen huurovereenkomsten worden opgemaakt tussen de eigenaar(s) en de gemeente Lochristi enerzijds en tussen de gemeente en SV Zaffelare anderzijds.

Voor de aanleg van het kunstgrasveld werd er een lastenboek opgemaakt en de raming voor deze werken bedraagt 411.240,00 euro zonder BTW.

Dit is een eerder voorstel van CD&V - Dirk Van Nieuwerburgh, dat toen afgekeurd werd door de meerderheid wegens ‘veel te duur’.

De bestaande speelplaats van de gemeentelijke basisschool te Beervelde is verouderd en aan renovatie toe. In samenspraak met de schooldirectie, het oudercomité en een afvaardiging van de leerlingen werd een ontwerp opgemaakt door de technische dienst. De verharding van de speelplaats wordt voorzien in gepolierd beton met allerhande markeringen voor sport en spel. Er komt een zone met speelgroen en voldoende zitbanken.

Het is aangewezen om de dakbedekking van de overdekte speelplaats, die bestaat uit asbesthoudende dakplaten, te verwijderen en te vervangen door licht geïsoleerde dakpanelen.

Bij de aanleg van de verharding zal het hemelwater van het schoolgebouw dat uitkomt op de te vernieuwen speelplaats gescheiden worden van het afvalwater en opgevangen in een regenwaterput met herbruik voor het spoelen van de sanitaire installatie. Het lastenboek dat thans wordt voorgelegd omvat hoofdzakelijk de verhardings- en rioleringswerken, het verwijderen van asbestplaten, het plaatsen van een tuinpoort, het plaatsen van ballenvangers, 2 funbaskets en goalen.

Het vernieuwen van de dakpanelen voor de overdekte speelplaats, de bouw van een kleine luifel voor de kleuters, de zitbanken, de groenaanleg, het omschakelsysteem voor de herbruik van het hemelwater, de belijningen, het plaatsen van de boekentassenrekken zullen in een apart lastenboek worden voorzien.

De totale kostprijs van alle werken en leveringen wordt geraamd op 252.647,60 euro zonder BTW.

De raming voor de verharding- en rioleringswerken bedraagt 200.447,60 euro zonder BTW.

Tien lichtmasten in de Berkenstraat, die gecorrodeerd zijn, worden vervangen. De kosten worden geraamd op 13.620,78 euro zonder BTW.

Er komt een sociaal woningbouwproject in de Vaarlaars (VMSW). Op 15 oktober 2012 diende de VMSW een stedenbouwkundige aanvraag in voor het realiseren van een nieuwe weg en het uitvoeren van rioleringswerken in de Vaarlaars. Bedoeling is om in een eerste fase 14 sociale huurwoningen te realiseren. De kosten voor de aanleg van de wegen en de rioleringen worden geraamd op 258.174,00 euro zonder BTW en zijn ten laste van de aanvrager.

Verder nog buitengewone algemene en andere vergaderingen van intercommunales zoals IMEWO, FINIWO, Westlede, Veneco, IDM en IMWV en de aanduiding van de vertegenwoordigers.

De elektronische identiteitskaarten, elektronische vreemdelingenkaarten en kids-ID’s worden duurder. Het ministerie van Binnenlandse Zaken heeft de kostprijs verhoogd met 3 euro en dat zou doorgerekend worden.

Er is een vacature voor een geschoolde werkman, die nu ook buschauffeur is. Men wil nu een specifieke opdracht creëren in de functie van buschauffeur.

Voor aanvang van de zitting is er een 'ludieke en vreedzame' actie van de Jeugdraad die protesteert tegen het gemeentelijk verbod op sterke dranken tijdens jeugdfuiven .