Handhavingcel met 15 gemeenten

Jean Marie
0 reactie(s)
Handhavingcel met 15 gemeenten

Vijftien gemeenten rond Gent richten een handhavingcel op. Lochristi en Wachtebeke die tot het IDM-gebied behoren ook voor sluikstorten doen ook mee en dat stuit op onbegrip bij de intercommunale.

Dat zijn ze: Assenede, Deinze, De Pinte, Evergem, Gavere, Kaprijke, Lochristi, Lovendegem, Maldegem, Nazareth, Sint-Laureins, Waarschoot, Wachtebeke, Zomergem en Zulte. Het doel is de hinder van elke bouw- en milieuovertreding zo snel mogelijk weg te nemen. Burgers en lokale bedrijven zullen via sensibiliseringscampagnes geïnformeerd worden over thema’s met betrekking tot milieu en ruimtelijke ordening. Een nette leefomgeving bevordert de sociale interactie tussen inwoners. De handhavingcel helpt om dit te bereiken.

Vlaanderen voegde milieu en ruimtelijke ordening samen tot het nieuwe departement ‘Omgeving’. De afzonderlijke bouw- en milieuvergunning zijn sinds kort gewijzigd naar één omgevings­vergunning. Vlaanderen hield in het verleden toezicht op middelgrote bedrijven. Zij geeft die fakkel nu door aan de gemeenten. Dit vraagt extra mankracht en middelen die de gemeenten niet onmiddellijk ter beschikking hebben.

Het te verwachten gevolg is dan mindere controle en wellicht meer vervuiling en hinderlijke constructies.

Intergemeentelijke samenwerking heeft natuurlijk ook voordelen: de kosten worden gedeeld, de cel is neutraler en de overtredingen kunnen wellicht efficiënter behandeld worden.

Sofie Vandelannoote – algemeen directeurt Veneco:

“ Toch blijft het de bedoeling van de handhavingcel om in te zetten op herstel. We willen vooral de hinder zo snel mogelijk wegnemen. Straffen laten we over aan het parket en de rechtbank die daar sterk in zijn."

De handhavingcel richt zich op inbreuken op de ruimtelijke beeldkwaliteit, zwerfvuil en sluikstorten, lawaaihinder en overtredingen tegen vergunningen.

De ultieme stokken achter de deur zijn: het opleggen van een dwangsom - het verzegelen - het herstel laten uitvoeren door de gemeente, op kosten van de overtreder. Bewoners van de gemeenten kunnen met hun klachten nog steeds bij de politie of gemeente terecht. Veneco zal vooral de moeilijke dossiers overnemen.

Veneco ?

Het is een kostendelende vereniging van 25 gemeenten rond Gent: Aalter, Assenede, De Pinte Destelbergen, Deinze, Eeklo, Evergem, Gavere, Kaprijke, Knesselare, Kruishoutem, Lochristi, Lovendegem, Maldegem, Melle, Merelbeke, Nazareth, Nevele, Oosterzele, Sint-Laureins, Waarschoot, Wachtebeke, Zelzate, Zomergem en Zulte.

Enerzijds realiseert Veneco projecten voor individuele gemeenten door het aanleggen van duurzame bedrijventerreinen, het realiseren van bijkomende woningen in bestaande kernen en het herbestemmen van oude sites zoals kerken, schoolgebouwen, industriële panden.

Anderzijds stimuleert Veneco het samenwerken tussen haar gemeenten door projecten op te zetten rond kernversterking door de lokale economie een kans te geven, een regionale werking rond energie en klimaat of mobiliteit uit te werken, kennisuitwisseling te stimuleren en onze omgeving te handhaven. Zie www.veneco.be

Reactie Dirk Strubbe – directeur IDM

“ Wij hebben dit vernomen via de berichten op het internet en verder weten we van niets!

Op niveau van IDM werken we verder via de geëigende procedures tot nader order.
Na contact name met de intergemeentelijke ambtenaar, die op niveau van IDM werkt voor de gemeenten Wachtebeke en Moerbeke, blijkt dat de focus van de werkzaamheden van deze ambtenaar van VENECO wellicht zou liggen op de vaststellingen en behandeling van overtredingen op milieuvlak (niet respecteren van de bepalingen opgenomen in de milieuvergunning) en ruimtelijke ordening. Elk initiatief dat bijdraagt tot een versterking van het handhavingsbeleid kunnen we maar toejuichen.

Persoonlijk ben ik wel verrast en betreur het ten zeerste dat we hierin niet betrokken zijn temeer daar we in het verleden al voorgesteld hebben om intergemeentelijke gemachtigde GAS ambtenaren aan te stellen die kunnen optreden bij vaststelling sluikstorten. De wetgeving werd in die zin aangepast zodat deze gemachtigde ambtenaren op intergemeentelijk niveau kunnen werken. Dit werd echter niet weerhouden door de bevoegde organen bij IDM. Op niveau van IDM is er geen enkele gemachtigde ambtenaar en dienen we steeds beroep te doen op de mensen die gemachtigd zijn binnen de gemeenten of de bevoegde politiediensten. Dat bemoeilijkt ten zeerste de uitvoering van het beleid inzake bestrijding van sluikstorten, namelijk een goede handhaving.

En inderdaad is er een probleem in het kader van de handhaving mbt vaststellingen sluikstorten. Plaatsing van camera’s alleen zal daar geen soelaas brengen want dan komen we terug op het feit dat de vaststellingen (lees behandeling van de beelden) ook door een beëdigd ambtenaar (lees nu voor IDM door derden zoals politiediensten die zelf al overbelast zijn) dienen te gebeuren.

Bij collega’s intercommunales zoals VERKO, IMOG, IVAREM, IOK en andere heeft men volledig ingezet op het installeren op niveau van de IC van handhavingcellen want dat is inderdaad HET sluikstuk in een globaal beleid.”

(Foto's Veneco)