Herdenkingsbos in Zaffelare

Jean Marie
0 reactie(s)
herdenkingsbos zaffelare  bos+ gemeente Lochristi

Tekst JMD - Foto Bos+

Na een stuk grond in Beervelde kocht de gemeente ook land in Zaffelare - vlakbij de Lisdoddeweg -om er een bos aan te planten. Het wordt een herdenkingsbos voor slachtoffers van psychisch lijden.

Nabestaanden van slachtoffers van zelfdoding of andere vormen van psychisch lijden kunnen eind dit jaar een boompje planten om hun geliefde te herdenken. Het herdenkingsbos komt er in samenwerking met natuurorganisatie BOS+. De gemeente en BOS+ lanceren de campagne om het taboe rond zelfdoding te doorbreken en nabestaanden de kans te geven om hun verlies samen te verwerken.

In België sterven jaarlijks ongeveer 1.800 mensen als gevolg van zelfdoding of 5 elke dag. Toch hangt er nog steeds een taboe rond het onderwerp, waardoor praten en begrijpen van zelfdoding of ondraaglijk psychisch lijden tot op vandaag moeilijk blijft.

“Met dit herdenkingsbos willen we mensen, die jaren geleefd hebben in een staat van machteloosheid en bezorgdheid, samenbrengen. Het gezamenlijk planten van een bos is een manier om rust te vinden, het onderwerp bespreekbaar te maken en het verdriet te verwerken.” zegt Tillia, verantwoordelijke particuliere fondsenwerving BOS+.

herdenkingsbos zaffelare lisdoddeweg bos+

Het idee om een groot herdenkingsbos aan te planten komt van een nabestaande van iemand die zich - na jarenlange strijd - uiteindelijk van het leven benam. Katrien deed een aanvraag bij BOS+ om een herdenkingsbos voor haar broer aan te planten. Als zus van het slachtoffer ervaarde zij jarenlang hoe niet alleen haar broer, maar ook haar ouders, leefden met en streden tegen psychisch lijden. Net door die ervaring wil ze dat het herdenkingsbos er niet enkel komt voor haar broer en haar ouders, maar ook voor anderen, die hetzelfde jarenlange leed meemaakten.

“Onze wens is om een bos te scheppen waar wij, maar ook anderen die hetzelfde meemaakten rust kunnen vinden, kunnen loslaten door te zien groeien. Een groene long die onze wonden heelt en waar we kunnen treuren om diegene die we onderweg plots verloren.”, zegt Katrien.

Nabestaanden kunnen al langer bij BOS+ terecht voor het aanplanten van een herdenkingsbos en vooral in de laatste jaren ziet de organisatie een stijging in het aantal aanvragen. Voor 6 euro schenk je 1 boompje om in het herdenkingsbos te planten en vanaf 40 euro krijg je een fiscaal attest voor je donatie maar elke euro is welkom uiteraard.

“Een bos staat symbool voor het leven. Het aanplanten van zo een groeiende, levende herinnering werkt enorm zalvend voor nabestaanden” duidt Tillia van BOS+.

Lochristi zet er zijn schouders onder via de milieudienst. Intussen is de inzameling gestart. De ingezamelde som is nog klein maar ongetwijfeld groeit het nog aan, net zoals de bomen door de jaren heen.

Zie https://bosplus.be/acties/herdenkingsbos-lochristi/ en we hebben zeker meer natuur nodig in een stilaan volgebouwd Vlaanderen. De aanplant zou doorgaan in december 2023.