Hoofdcommissaris Koen Van Poucke benoemd als Korpschef

Bennie
0 reactie(s)
Koen Van Poucke Hoofdcommisaris Puyenbroeck

© Bennie Vanderpiete

Koen Van Poucke werd benoemd tot korpschef van de politiezone Puyenbroeck. Eergisteren legde hij de eed af bij Yves Deswaene, burgemeester van Lochristi en voorzitter van de politieraad.

De historiek

In februari 2012 werd de toenmalige Korpschef van de politiezone Puyenbroeck uit zijn ambt ontheven. Eerst tijdelijk, nadien definitief. Hij had zonder toestemming een grote dure bedrijfsauto geleased, terwijl er enkel kleine bedrijfsauto's besteld mochten worden.De leiding van de politiezone werd toen tijdelijk toevertrouwd aan commissaris Luc Van Peteghem.

Vanaf oktober 2013 nam commissaris Koen Van Poucke het roer over als waarnemend korpschef. Eind vorig jaar droeg de politieraad hem dan unaniem voor als korpschef van de politiezone.

Met het Koninklijk Besluit van 23 maart 2019 wordt Koen Van Poucke nu officieel korpschef van de lokale politie van de politiezone regio Puyenbroeck, voor een termijn van 5 jaar. Eergisteren, 3 april, volgde de eedaflegging bij de voorzitter van de politieraad, burgemeester Yves Deswaene. Koen Van Poucke werd ook bevorderd tot de graad van hoofdcommissaris, wat u o.m. herkent door de 3 kroontjes op zijn naamplaatje.

Koen Van Poucke

Hoofdcommissaris Koen Van Poucke (geb. 13 juli 1978) studeerde af aan de UGent als kandidaat in de rechten en licentiaat in de criminologische wetenschappen. Na een korte tewerkstelling in de private sector ging hij in 2004 aan de slag als inspecteur van politie binnen het interventieteam van de politiezone regio Puyenbroeck. In 2008 volgde hij de één jaar durende voltijdse opleiding tot commissaris. Sinds 2009 werkte Koen Van Poucke als commissaris binnen de “Federal Computer Crime Unit”. In 2011 kwam hij terug naar Politiezone regio Puyenbroeck als directeur operaties. In oktober 2013 werd hij dan door het bestuur gevraagd om de functie van korpschef waar te nemen. Gedurende 5 jaar droeg hij de politionele eindverantwoordelijkheid. Koen Van Poucke is 40 jaar oud, gehuwd en vader van een zoon.

Realisaties en functies

In de 5 jaar waarin Koen Van Poucke waarnemend Korpschef was, werden heel wat projecten tot uitvoering gebracht. Onder andere de realisatie van een nieuw politiekantoor te Lochristi, de verwezenlijking van een nieuw wijkkantoor voor de inwoners van Wachtebeke en Moerbeke-Waas en de uitrol van een performant ANPR-cameranetwerk. Maar hij gaf ook de aanzet - via een intentieverklaring in 2015 – om het engagement aan te gaan tot een persoonlijke nultolerantie met betrekking tot het gebruik van alcohol in het verkeer en tijdens de dienst. Hij zorgde voor de centralisatie van het interventieteam in Lochristi.
Als korpschef zorgt hij ook jaarlijks voor de begrotingsvoorbereiding en budgetbesprekingen en is hij verantwoordelijk voor de voorbereiding en organisatie van de politieraad, die minstens 4 keer per jaar vergadert.

Naast zijn hoofdactiviteit als Korpschef van de politiezone is Koen van Poucke verder nog actief als lid van de examencommissies inspecteur aan de politieacademie PAULO, bestuurslid CPL (The Circle of Police Leadership) afdeling Oost-Vlaanderen en portefeuillehouder ICT van het College van Korpschefs Oost-Vlaanderen. Binnen dit college is hij ook verantwoordelijk voor de portefeuille ICT.
De korpschef is eveneens lid van de werkgroep ANPR van de provincie Oost-Vlaanderen, lid van het Directiecomité Subcommissie Informatiebeheer & ICT van de Vaste Commissie van de Lokale politie. Tot slot is hij lid van de werkgroep in het kader van de uitrol van het arrondissementeel veiligheidsplan van het Parket Oost-Vlaanderen.

(Afbeeldingen © Bennie Vanderpiete en Politiezone Puyenbroeck)