Huisvesting is flinke hap uit ons budget

Jean Marie
0 reactie(s)
Immo Marc Everaert

© JMDB

Een derde van onze uitgaven gaat naar de woning, 15% wordt besteed aan transport en communicatie en datzelfde percentage aan voeding, drank en tabak.

82% van de huishoudens beschikken over een wagen, in Brussel is dat slechts 53%. Dat lezen we in de statistieken van de Federale overheid.

In 2016 bedroegen de gemiddelde uitgaven van huishoudens in België 34.167 euro. Huishoudens besteedden 15,3% van hun budget aan uitgaven voor voeding, dranken en tabak (5.244 euro per jaar), waarvan 13,4% aan uitgaven voor voeding en niet-alcoholische dranken, 1,3% aan alcoholische dranken en 0,6% aan tabak. Het grootste deel van de uitgaven (36,3%) ging naar de woning:

30,4% of 10.400 euro voor de woning zelf: huur (werkelijk betaald voor huurders of 'geschatte' huur voor eigenaars), kosten en energie-uitgaven, onderhoud en herstelling van de woning, en verder 5,8% of 1.992 euro voor de aankoop van meubelen, huishoudtoestellen, onderhoudsproducten, gereedschap voor huis en tuin.

Transport en communicatie vertegenwoordigden ook een belangrijke uitgavenpost (14,8%). Daarna kwamen persoonlijke verzorging en diensten (10,1%), cultuur en vrije tijd (7,5%), horeca (6,4%), gezondheid (4,6%), kleding en schoenen (4,3%).

De Brusselse huishoudens besteedden verhoudingsgewijs meer geld aan hun woning (39% tegenover 35,8% in Vlaanderen en 36,3% in Wallonië). Een groter deel van hun budget ging eveneens naar voeding en niet-alcoholische dranken (13,8% tegenover 13,3% in Vlaanderen en 13,5% in Wallonië).

Vlamingen gaven verhoudingsgewijs dan weer meer uit voor meubels, huishoudtoestellen en onderhoudsproducten (6,4% tegenover 5% in Wallonië en 5,1% in Brussel) en voor hotels, cafés en restaurants (7,1% tegenover 5,0% in Wallonië en 6,7% in Brussel).

Walen besteedden ten slotte verhoudingsgewijs meer geld aan energie-uitgaven (5,7% tegenover 4,8% in Vlaanderen en 4,1% in Brussel) en aan transport (12,9% tegenover 11,4% in Vlaanderen en 8% in Brussel).

Zo zie je dat België ook in de besteding van de gezinsbudgetten divers is.