JH Lodejo krijgt subsidie voor nieuw project NÔK

Bennie
0 reactie(s)
Jeugdhuis Lodejo Lochristi project NÔK

© Tekst & Foto Bennie Vanderpiete

JH Lodejo krijgt 4 jaar lang een subsidie van 95.000 euro. Daarmee wordt het nieuw project NÔK gefinancierd. Jelva Van Vooren is de nieuwe beroepskracht. In juni is er de officiële opening van het nieuwe jeugdhuis en de voorstelling van NÔK. 

De nieuwe Vlaamse regering trekt de komende 4 jaar meer dan 20 miljoen euro uit om 63 Vlaamse jeugdhuizen en jeugdwerk te ondersteunen. Jeugdhuizen dienden hun dossier voor 1 juni 2019 in te dienen. Projecten die focussen op het stimuleren van ondernemerszin, het stimuleren van artistieke expressie en het bevorderen van de sociale cohesie kwamen in aanmerking.

JH Lodejo werkte, samen met de het bestuur, de kern en de beroepskrachten een 3-tal maanden aan zijn dossier en vroeg het maximumbedrag van 100.000 euro/jaar.

49 geprofessionaliseerde jeugdhuizen kregen - op basis van hun aanvraag - een subsidie toegekend. JH Lodejo mag tot en met 2023, net als 14 andere jeugdhuizen, rekenen op een jaarlijkse toelage van 95.000 euro. Ze zitten daarmee in de hoogste schijf. 

Maar dit heuglijke nieuws dient toch even genuanceerd en toegelicht. Dus ging Lochristinaar zijn licht opsteken bij Jolien Depuydt van JH Lodejo.

Jolien, jullie dienden blijkbaar een sterk dossier in?

" Ja, dank je voor het compliment. JH Lodejo zette tot nu toe in op 2 projecten, Fabriek A Brak en Jonge Vonken.  Beide projecten zaten soms, vooral qua aanbod, een beetje in mekaars vaarwater. Voor artistieke expressie werkten we veelal samen met JH ’t Kasseiken. Dat was niet steeds evident omwille van de afstand tussen beide centra. We besloten daarom met JH Lodejo om nu een dossier in te dienen voor één nieuw project, enkel voor Lochristi, waarin de 3 pijlers (ondernemerschap, artistieke expressie en sociale cohesie) geïntegreerd zijn. Ons project werd goed onthaald en we krijgen nu een subsidie van 95.000 euro/jaar."

Hoe zal dit nieuwe project heten?

" De naam van ons nieuw project is NÔK. In het nieuwe gebouw zullen we met onze ateliers op de zolderverdieping zitten. Net onder de nok van het gebouw dus. Bovendien zijn een goed dak en een stevige nok, belangrijk voor een huis. En dat willen we met ons project ook zijn voor de jongeren.
De naam is dus geen afkorting. We zullen NÔK vermoedelijk met een “accent circonflexe” schrijven. Dat accent symboliseert uiteraard een dak met een nok. Op dit moment ontwerpt Melanie Velghe van ontwerpbureau ILLYVANILLI uit Lochristi, een nieuw logo voor het jeugdhuis. Het is waarschijnlijk dat we haar ook zullen vragen een logo voor NÔK te maken. Maar dat wil ik eerst aftoetsen met mijn nieuwe collega."
(PS: Het logo boven het artikel is een ontwerp Lochristinaar, en zal niet het logo van NÔK zijn)

Nieuwe collega?

" Ik werk momenteel nog de lopende projecten van Fabriek-A-Brak en Jonge Vonken af. In de begroting voor NÔK zijn 2 beroepskrachten opgenomen. Op 25 november komt Jelva Van Vooren (26) ons team versterken en wij zullen beiden voor NÔK werken. Jelva is een zeer energieke jongedame die tot nu toe gewerkt heeft met jongeren met een moeilijke thuissituatie."

Kan je NÔK toelichten en welke meerwaarde het bieden?

" We zullen eerste een vooral, in overleg met de cultuurdienst en de cultuurraad, een tool laten ontwikkelen. Dat zal vermoedelijk een App of een website zijn, dat is nog niet definitief beslist. Die tool moet ons toelaten een uitgebreide database aan te leggen van de lokale jongeren met o.m. hun vaardigheden en hun interesses. Dat zal ons dan toelaten om daarna heel gericht workshops te geven, activiteiten op maat te organiseren, de juiste personen te contacteren, samen te brengen en zoveel meer. Die activiteiten zullen dus focussen op ondernemerschap, artistieke expressie en sociale cohesie. Dat deden we vroeger ook al.  Maar we zullen nu veel doelgerichter en efficiënter kunnen werken." 

" NÔK zal ook helpen de competenties van jongeren te ontwikkelen en ze toelaten hun talenten aan de buitenwereld te tonen. Deze database zal ook interessant zijn voor de cultuurraad en de cultuurdienst. Het kan bijvoorbeeld een handig instrument zijn als ze eens muzikanten of artiesten nodig hebben. Om zoveel mogelijk jongeren te bereiken zullen we – met het tablet of de smartphone in de hand - naar scholen gaan, naar verenigingen trekken, activiteiten bezoeken of in het dorp rondlopen. Tegen eind 2021 willen we minstens 50 keer naar jongeren toe gaan om het project voor te stellen en de tool te promoten." 

Tegen wanneer moet dat gerealiseerd zijn?

" We beginnen binnenkort al met heel wat voorbereidend werk. Dit najaar wordt al een partner gezocht om de tool te ontwikkelen. Maar we hebben ook nog andere katjes te geselen. Men schat dat de nieuwbouw van JH Lodejo eind april 2020 klaar zal zijn. Daarna moeten we nog de inrichting afwerken en verhuizen naar onze nieuwe locatie. In juni 2020 komt er een plechtig moment waarop het nieuwe JH, het nieuwe logo en ook het project NÔK officieel zullen voorgesteld worden. Samen met die officiële opening versmelten de huidige projecten tot NÔK. En dan volgen nog heel wat uitdagingen. Zo zullen we ook kijken voor een partner in het buitenland waarmee we – vermoedelijk in 2022 – een uitwisselingsproject met jongeren zullen doen."

En hoe ziet het financiële plaatje eruit?

" We hebben de jaarlijkse kostprijs van het project NÔK begroot op 123.000 euro. Naast de wedden voor de 2 beroepskrachten zijn er ook heel wat werkingskosten. We krijgen nu vanwege het kabinet van Brussel, Jeugd en media een jaarlijkse subsidie van 95.00 euro/jaar.  We moeten dus de komende jaren ook onze eigen middelen aanspreken om NÔK te financieren.
Voor het eerst worden er van overheidswege middelen vrijgemaakt voor 4 jaar. Dat biedt ons financiële zekerheid en verlost ons voor geruime tijd van het indienen van subsidiedossiers. We moeten wel jaarlijks verantwoording afleggen en rapporteren wat we gedaan hebben. Maar dat lijkt me niet meer dan normaal.

Veel succes Jolien, Jelva en JH Lodejo, we kijken al uit naar het officieel moment in juni!

(Foto's © Bennie Vanderpiete, Jolien Depuydt, Jelva Van Vooren)