Jouw toekomstmuziek?

Jean Marie
0 reactie(s)
PAULO Gent politieschool

Tekst - Foto © JMDB

Zondag ging de tweede virtuele infodag 2021 door van de Politieschool Oost-Vlaanderen. Wie ambitie heeft om als inspecteur aan de slag te gaan, is meer dan welkom. Dit jaar is een budget vrijgemaakt om 1.600 nieuw inspecteurs aan te werven, waarvan er 160 hier worden opgeleid. Een kijkje achter schermen.

Jobpol Federale Politie

De infodag werd georganiseerd in samenwerking met de dienst Rekrutering en Selectie van de Federale Politie. Het programma bestond uit verschillende digitale infosessies zoals een job bij de politie - zich voorbereiden op de persoonlijkheidsproef en de selectiecommissie - opleiding tot Inspecteur bij PAULO - maak kennis met de Lokale Politie en de Federale Politie. Het was er vrij stil en ook tijdens lesweken is dat zo. Bijna alle lessen verlopen digitaal. Voor zelfverdediging en schietoefeningen gaan de lessen op de campus door in bubbels van 4.

schietstand binnen PAULO Gent

Meer dan 500 geïnteresseerden hadden zich ingeschreven om 1 of meerdere van de infosessies bij te wonen. PAULO ging tot juli 2015 als OPAC door het politieleven. Nu worden er daar 3 soorten opleidingen gegeven.

virtuele opendeur politieschool Oost Vlaanderen

De basisopleiding duurt 1 jaar en na de strenge selectieproeven (slaagkans minder dan 20%) kun je dit jaar misschien nog starten in september of december. Op 1 april begonnen 26 aspiranten eraan. De slaagkansen zijn hoog met + 90% en wie moet afhaken, kan nog richting DAB of Dienst Algemene Beveiliging die Justitie bijstaat, gevangenen overbrengt en voorleidt en de kerncentrales bewaakt. De kandidaten voor beveiligingsagent dienen eerst ook testen af te leggen en een opleiding te volgen vooraleer ze aan de slag kunnen.

De Politie biedt tal van doorgroeimogelijkheden zoals bij de Federale opleidingen cavalerie, scheepvaart-, weg- en spoorwegpolitie. Wat gedacht van de FGP – het AIK? Ook ICT’ers voor onder andere de CCU of Computer Crime Unit, maatschappelijk werkers en EcoFin zijn misschien uitdagingen?

Ook de lokale politie biedt tal van mogelijkheden Misschien ook dicht bij huis?

Kurt Moens deputatie provincie Oost Vlaanderen

De provincie wil alvast in samenwerking met andere partners in crisisinterventie investeren in de verbouwingen en nieuwbouw op de site van PAULO. Het investeringsbedrag is met 10 miljoen euro hoog. Het gaat stilaan ook de eindfase in met start eind 2021. De werken zullen meerdere jaren duren.

uitbreidingswerken politieschool gent

Het landschap ziet er intussen totaal anders uit met veel uitdagingen in een steeds sneller evoluerende maatschappij waar kritiek van uit pershoek legio is, agressie toeneemt, respect verkruimelt, sociale media ramptoerist zijn en uitdagingen - zoals COVID 19 – elkaar snel opvolgen. Het glazen plafond richting Justitie blijft. Ook daar zijn de middelen beperkt en de procedures bijna eindeloos.

Voor meer info? Zie https://www.jobpol.be/nl - https://www.opac.be/

Reactie korpschef Puyenbroeck - HCP Koen van Poucke

“Sinds verschillende jaren wordt de federale politie onder gefinancierd. Dit heeft een impact op de werking van de lokale politie. De federale politie voorziet immers in opleidingscentra waar de aspiranten een betaalde opleiding volgen. Hier knelt het schoentje. Er gaan jaarlijks ongeveer 1400 politiemensen (cijfers 2019/20 via publieke bronnen) met pensioen. Amper voor de helft wordt voorzien in de vervanging ervan. Dat betekent concreet dat men voor een bepaald percentage van deze tekorten op zoek gaat naar nieuwe krachten. Je haalt dit tekort natuurlijk nooit in als je geen extra grote inspanning levert.

Het proces van werving en opleiding verloopt ook te traag. Sommige kandidaten wachten zes maanden tot een jaar vooraleer ze effectief kunnen starten aan een opleiding van politieambtenaar. Als ze beginnen, dan duurt dit traject één jaar. De tekorten uit het verleden blijven dus bestaan omdat men er niet in slaagt om een inhaalbeweging te doen. De klassen die momenteel starten aan de politieschool PAULO zijn dan ook véél te beperkt om tegemoet te komen aan de tekorten in onze provincie.

Als er dus na een jaar opleiding bv. dertig aspiranten afstuderen, dan zijn er op dat moment misschien noden voor 100 of 150 personeelsleden in de provincie Oost-Vlaanderen.

Naast het structureel tekort uit het verleden (owv ondermaatse financiering van selectie & opleidingsdiensten) stellen we ook vast dat slechts een klein percentage effectief slaagt in alle testen. Er is dus ook een te lage instroom. Al deze factoren samen zorgen ervoor dat de overheid er niet in slaagt om de tekorten van het operationele kader in te vullen (pensioneringen).

In onze politiezone zijn de tekorten gelukkig beperkt. Nochtans kan elke kandidaat die afstudeert aan de politieschool makkelijk kiezen uit een aanbod van tientallen politiezones (!) die graag hetzelfde personeelslid willen aanwerven. De woonplaats en de politiezone (stijgend belang van gebouwen, uitrusting, materialen, welzijn van de medewerker, imago, enz..) zijn dus vaak bepalend om een kandidaat te kunnen aanwerven.

Wij zijn in de zone Puyenbroeck momenteel nog op zoek naar enkele nieuwe medewerkers voor het wijkteam maar we zoeken ook nog een polyvalente (liefst operationele) medewerker voor het Lokaal Informatiekruispunt (LIK). Voor deze laatste functie overwegen we bijvoorbeeld wel om op zoek te gaan naar een externe medewerker mochten we geen operationele kandidaat vinden.”