Klimaatbewust consumeren

Jean Marie
0 reactie(s)
Klimaatbewust consumeren

Tekst - Foto JMDB

In een druk bijgewoonde lezing in ’t Fazantenhof gaf Karine Van Doorsselaer duiding bij duurzaam consumeren. Karine is hoofdocente materialeneer en ecodesign aan de UA en zo bijzonder goed geplaatst om producten kritisch en met kennis van zaken te beoordelen.

Bijna niemand kan nog ontkennen dat er milieuproblemen zijn en dat deze natuurcatastofes, gezondheidsrisico’s en klimaatvluchtelingen met zich meebrengen. Toch zijn er ook nog altijd die dit zo maar wegwuiven. Denken we aan de VS – Australië en ook Vlaanderen. De zeespiegel stijgt en het water staat hier en daar al aan de lippen.

Grondstoffen raken stilaan uitgeput waarbij lood en zink schaars worden. Ook olievoorraden slinken. Fossiele brandstoffen zullen daardoor in de toekomst duurder worden. Het is trouwens - gezien de klimaatopwarming - geen optie meer om nog langer te investeren in fossiele brandstoffen. 

We besteden in ons land 1.8% of 4 miljard euro van de publieke middelen aan milieu terwijl onderwijs, gezondheidszorg en pensioenen samen bijna 100 miljard impact hebben.

‘Hebben we dat nodig?’ – ‘Past dit in de circulaire economie?’ Het zijn vragen die elke consument zou moeten stellen om zo producten te kiezen waarbij gebruiksverlenging – hergebruik en recyclage leidraad zijn. Lets - Repair Cafés - korte keten - PMD en kringwinkels  gaan al de goede richting uit.

Er zijn verpakkingsloze winkels en herbruikbare zakjes, tasjes en potjes maar internetaankopen zijn zo gemakkelijk en verleidelijk. Als het niet echt ons ding is, sturen we dat toch gewoon terug? Koerierdiensten doorkruisen dagelijks onze woonwijken met pakjes waarmee  we alleen tijdens het weekend even mee pronken. Daarna wordt het ‘return to sender’.

Door kritisch naar producten te kijken, kunnen we ook zelf bepalen wat goed is voor ons en ons milieu. Haar boekje ‘Klimaatbewust consumeren’ - ISBN 978 94 014 61467 – kost 10 euro en biedt inzicht in ons consumptiegedrag en geeft heel wat tips mee. De opbrengst gaat integraal naar de lokale milieuvereniging VZW Durme.