LoKort

Jean Marie
0 reactie(s)
gemeenteschool Lochristi

© JMDB

Een bundeling van nieuwsberichten en weetjes die interessant kunnen zijn, ook voor de portefeuille.

Selectieve inzameling van PMD-afval sportcomplex Bosdreef SK Lochristi

Mathias SK Lochristi PMD afval

SK Lochristi zet in op een zo breed mogelijke jeugdopleiding. De club wil ook op andere terreinen haar verantwoordelijkheid opnemen, zoals het milieu. Duizenden jongeren betogen voor het klimaat. Vanaf de kleuterschool leren de kinderen ook afval sorteren. Vanuit de sportvereniging willen ze dit engagement laten meegroeien.

De spelers worden al jaren aangespoord om tijdens en na trainingen en wedstrijden water te drinken. Als club voorzien ze alle spelers van een herbruikbare drinkbus. Niettemin moet vaak worden vastgesteld dat veel kleine en grote plastic waterflessen alsook wegwerpflesjes van onder meer populaire sportdranken (noodgedwongen) bij het restafval terecht komen.

SK Lochristi is samen met IDM en met ondersteuning van de gemeente een proefproject gestart. Sinds enige tijd zijn er vijf grote blauwe bakken aanwezig op de terreinen om PMD-afval selectief in te zamelen. Spelers en bezoekers worden attent gemaakt op de selectieve inzameling. De club en IDM zullen het sorteergedrag samen opvolgen. Op die manier draagt de club ook haar steentje bij om de resultaten van selectieve inzameling binnen de gemeente en IDM verder te verbeteren.

Bij succes kan men overstappen naar vaste vuilnisbakken.

Vernieuwd bestuur en nieuwe voorzitter voor N-VA Lochristi

Rik Van Leemputten en Erwin Van Loo

Erwin Van Loo vervangt Rik Van Leemputten /Wouter Van den Broecke als voorzitter. Rik Van Leemputten wordt ondervoorzitter. Met dit voorzitterschap wil Erwin Van Loo de spreekbuis, het verlengstuk, de lijm zijn tussen de mandatarissen, bestuursleden en alle Lochristinaren.

“ De mensen proberen mee te krijgen in het N-VA verhaal rond confederalisme, eco-realisme en migratie’ is een mooie uitdaging. Een perfecte mix van jonge en nieuwe mensen met ervaringsdeskundigen, moet dit mogelijk maken.” luidt de mededeling.

Geïsoleerd?

Hoe goed is jouw woning geïsoleerd? Test het met de thermocard. Oost-Vlamingen kunnen voortaan met een thermocard testen hoe goed hun ramen en buitenmuren geïsoleerd zijn. 

Op een eenvoudige manier toont de thermocard hoeveel warmte via buitenmuren of ramen verloren gaat en of isolatie nodig is. Dit toestel aanvragen kan bij het Steunpunt Duurzaam Wonen en Bouwen van de Provincie Oost-Vlaanderen.

Thermocaard

Het Steunpunt Duurzaam Wonen en Bouwen geeft advies aan Oost-Vlamingen, die hun verbouwingen op een duurzame manier willen aanpakken. Dat betekent het energieverbruik naar beneden halen en rekening houden met een leefbare woonomgeving, maar ook meer wooncomfort en een hogere vastgoedwaarde.

De test wordt uitgevoerd wanneer de buitentemperatuur rond het vriespunt ligt. Dan verwarm je de kamer tot twintig graden en hou je de kaart ongeveer 6 seconden tegen de buitenmuur of het raam. De kaart geeft weer of de isolatie goed is of er ruimte voor verbetering is en of er (extra) isolatie nodig is. Een thermocard aanvragen kan door een mail te sturen naar dubo@oost-vlaanderen.be  en afhalen kan in het Provinciaal Administratief Centrum ‘Het Zuid’, Woodrow Wilsonplein 2, 9000 Gent.

Renovatieadvies aan huis

Wil je ook graag renovatieadvies aan huis? Surf naar www.bouwwijs.be/renovatieadvies en vul digitaal jouw aanvraag in. Een medewerker neemt contact  op voor een afspraak. Ook voor vragen rond duurzaam bouwen en verbouwen kan je terecht bij het Steunpunt. Mail naar dubo@oost-vlaanderen.be  of 09 267 78 07.

Vuilnisbak weggehaald

In deze Rozelaredreef zagen we dit opduiken en vroegen IDM naar het waarom.

"  Momenteel zijn deze vuilnisbakken weggenomen na langdurig misbruik. Begin november plaatsten we hier een bord ‘Dit is een vuilnisbak, geen huisvuilbak’. Onlangs werden de resultaten geanalyseerd met als constatatie dat het huisvuil helaas niet verminderd is. Daarom werden de vuilnisbakken weggehaald, waarmee we de procedure volgen voor aanhoudend misbruik bij vuilnisbakken en waarbij we bij niet-verbetering de vuilnisbak weghalen en een bord ernaast zetten ‘Weggehaald wegens misbruik’. Hierover zal nu verder gecommuniceerd worden naar de burgers. We volgen dit verder op en bekijken alsnog met de gemeente of deze nadien teruggezet worden." verduidelijkt Annick Maes (IDM).

Overlijdens

Ondanks een lichte daling van hun relatieve omvang, blijven hart- en vaatziekten (27,7% van alle doodsoorzaken) de belangrijkste doodsoorzaak, voor kanker (26,4%) en ziekten van het ademhalingsstelsel (10,4%) in alle gewesten.

Bij mannen staat kanker echter nog altijd op de eerste plaats (29,9%) voor hart- en vaatziekten (25,7%), terwijl bij vrouwen de nationale rangschikking geldt.

Het aandeel van kanker in het geheel van de doodsoorzaken stijgt dus opnieuw (25,9% en 2015), met een duidelijke stijging voor kwaadaardige borstkanker (+2,8%), een zeer lichte stijging voor kanker van het ademhalingsstelsel (voornamelijk strottenhoofd, longen, bronchiën en luchtpijp +0,4%) en een lichte daling van kwaadaardige prostaatkanker (1,4% van alle doodsoorzaken of -0,5%).

Inwoners

Op 1 januari 2018 telde België 4.911.973 particuliere (niet bedrijfsmatig) huishoudens. 35% van hen waren alleenstaanden. Die eenpersoonshuishoudens zijn met 1,3% toegenomen in vergelijking met het jaar voordien. In het Brussels Hoofdstedelijk Gewest zijn ze het vaakst voorkomend met 46% van de 547.679 particuliere huishoudens. Bovendien zijn ze in dit gewest het minst gestegen (+0,5%).

Het Vlaams Gewest telt 2.792.444 particuliere huishoudens waarvan 32% eenpersoonshuishoudens. In het Waals Gewest zijn het er respectievelijk 1.571.850 waarvan 36% eenpersoonshuishoudens.

België telde op 1 januari 2018 11.376.070 inwoners. Dat blijkt uit de officiële cijfers van Statbel, het Belgische statistiekbureau. Daarvan is 51% of 5.778.164 in absolute cijfers vrouw en 49% of 5.597.906 man, wachtregister niet meegerekend. De Belgische bevolking groeide op jaarbasis aan met 53.982 personen of 0,50%. Dat groeicijfer ligt volledig in de lijn met de groei van de afgelopen jaren, die ook telkens rond een half procent schommelde.

De bevolking nam in het Vlaamse Gewest toe met 36.956 personen (38.207 personen in 2016) of opnieuw een vrij forse stijging van 0,6% op het totaal van de bevolking.

Die toename is in belangrijke mate te wijten aan internationale migratie (= het verschil tussen immigratie en emigratie naar het buitenland zonder herinschrijvingen en ambtshalve schrappingen in rekening te brengen). 58.121 personen kwamen vanuit het buitenland in het Vlaamse gewest wonen,  30.171 vertrokken (saldo + 27.950 personen).

Binnen België ‘migreerden’ 33.651 personen naar het Vlaams gewest vanuit een ander gewest. 22.170 personen vertrokken dan weer naar een ander gewest (saldo + 11.481 personen).

De natuurlijke bevolking aangroei tenslotte (geboortes versus overlijdens) bleef positief (+ 1.971 personen).

Gemeente viert briljanten huwelijk

Op zondag 24 februari vierden  Sylvère Haegens en Rachel De Bruyne hun 65ste huwelijksverjaardag. De gemeente zette hen die dag bij hen thuis in de bloemetjes.