Mogelijks 68 nieuwe windmolens in de provincie of nog veel meer?

Jean Marie
0 reactie(s)

De Provincieraad besliste dat er 68 nieuwe windmolens kunnen komen, waarvan 25 verspreid over Eeklo en Maldegem en 43 langs de autosnelweg E40 tussen Aalter en Aalst.

Ook in onze buurt zijn er projecten in aanvraag.

De meerderheidspartijen CD&V, Open VLD, sp.a en oppositiepartij N-VA stemden voor. Groen onthield zich en Vlaams Belang stemde tegen.

In Eeklo en Maldegem kiest men voor een dubbele rij windmolens bij de bestaande. Op die manier ontstaat een windpark van 41 molens. De nieuwe turbines worden gekoppeld aan de infrastructuur in het gebied, zoals de autoweg N49, de hoogspanningsleidingen en het Schipdonkkanaal.

Langs de autosnelweg E40 kunnen 43 nieuwe turbines komen. Een lijnvormige opstelling is hier niet mogelijk en daarom koos men voor 5 windparken. Zwijnaarde en Melle zijn vlakbij.

Rond elk windpark komt meteen ook een ‘uitsluitingszone’ van 5 kilometer.

“ Op die manier wil de Provincie rust en duidelijkheid brengen en garanties bieden dat er in de omgeving van een groot windpark geen nieuwe turbines meer komen.”

Lusten en de lasten van windenergie rechtvaardiger verdelen is belangrijk.

“ Op dit ogenblik gaan de opbrengsten van windenergie naar enkele grondeigenaars en projectontwikkelaars, terwijl de lasten worden gedragen door alle omwonenden. De Provincie legt de projectontwikkelaars daarom op om per windpark 20 procent van de windmolens open te stellen voor rechtstreekse participatie van burgers en gemeenten. Dat betekent dat de lokale gemeenschap haar eigen windmolens zal bezitten en ze zelfstandig zal kunnen exploiteren.”

Tegen 2020 zouden er in Oost-Vlaanderen 300 turbines kunnen staan, genoeg om 600.000 gezinnen van groene stroom te voorzien.

 

Belangrijke mogelijkheden voor windenergie zijn er daarnaast nog in de Gentse Kanaalzone en in de Waaslandhaven.

Windmolens zorgen wel eens voor bezwaarschriften van omwonenden. Lawaai en slagschaduw zijn de belangrijkste bezwaren tegen de komst van zo’n turbine in de achtertuin. Men klaagt ook over visuele vervuiling.

Dat is hier ook zo en de N-VA heeft dan ook een vraag gesteld in verband met het project op het grondgebeid van de stad Gent waarbij er turbines zouden worden gebouwd op de grens met Hijfte.

“ Het project in de Skaldenstraat veroorzaakt wel degelijk hinder tot op het grondgebied van Lochristi, Hijfte. De bezwaren hebben betrekking op de extra geluidsbelasting, de slagschaduw, de grondontwaarding en de visuele vervuiling. .... Het is voornamelijk de windmolen op de hoek van de Rostijnenstraat met de Nokerstraat, die permanente en meer dan aanvaardbare hinder zal veroorzaken voor Hijfte.”

Electrabel en de dochteronderneming van Katoen Natie, Sabeen zouden graag 13 windmolens bouwen in de haven. Dat zou het totaal op 51 brengen in 2014. Het project aan de Skaldenstraat moet 18.000 gezinnen van stroom voorzien. We zien de windmolens al een tijdje draaien bij Vovo Cars en Trucks en aan verschillende dokken.

Electrabel en Sabeen, een dochteronderneming van Katoen Natie, dienden een milieu- en stedenbouwkundige aanvraag in voor de bouw van 13 windmolens in het Gentse havengebied. Op basis van de huidige plannen zullen er in 2014 51 windmolens draaien.

Het gaat om aanvragen en realisaties van verschillende energieleveranciers en ook coöperatieves, zoals Ecopower. De nodige vergunningen zijn aangevraagd, de bezwaarschriften binnengestuurd en Stad Gent en andere instanties zullen nu beslissen.

Vlaanderen is een dichtgeslibde regio en het is niet makkelijk windmolens vergund te krijgen. We zijn milieuvriendelijk maar liefst niet in onze achtertuin.