Nieuwe partij Samen Anders organiseert binnenkort wijkvergaderingen

Bennie
0 reactie(s)
samen anders - Okt22 - © Bennie Vanderpiete

Tekst en foto's © Bennie Vanderpiete

Het is nog 2 jaar tot de volgende gemeenteraadsverkiezingen. In het kader van de fusie tussen Lochristi en Wachtebeke zullen de verschillende politieke partijen met gemeenschappelijke lijsten naar de verkiezingen trekken. Gisteren werd de nieuwe partij SAMEN ANDERS voorgesteld.

ANDERS Wachtebeke

Nadat hij 18 jaar oppositie gevoerd had met sp.a Wachtebeke verzamelde Rudy Van Cronenburg in 1999 alle progressieven en maakte een nieuwe partij over de traditionele partijgrenzen heen. En dat bleek een succesvolle zet. Na 30 jaar CD&V-bestuur kozen de Wachtebekenaren in 2012 voor iets anders. Letterlijk, want ANDERS (een kartel met sp.a’ers, Groenen en onafhankelijken) werd de grootste partij, ging met Open VLD een coalitie aan en mocht de burgemeester leveren. In 2018 kwam de partij slechts enkele stemmen tekort voor een absolute meerderheid. Ze behaalde 9 van de 19 zetels.

samen anders - Okt22 - © Bennie Vanderpiete

Groen en sp.a in Lochristi

In Lochristi een heel ander verhaal waar Open VLD op 8 oktober 2000 de meerderheid van de CVP kon doorbereken. Yves Deswaene werd er, begin 2001, burgemeester en is dit nog steeds. Sinds de verkiezingen van 2006 hebben de liberalen de meerderheid in het bestuur en volgde de burgemeester zichzelf op. Groen en sp.a gingen in 2018 samen naar de verkiezingen en behaalden 9,7% van de stemmen, of 2 van de 27 zetels. Zij zitten in de oppositie.

samen anders - Okt22 - © Bennie Vanderpiete

SAMEN ANDERS

Gisteren, 2 jaar voor de gemeenteraadsverkiezingen op 13 oktober 2024, werd in het sierteeltmuseum de nieuwe Lootse partij Samen Anders voorgesteld. Een partij van progressieven die op een andere manier aan politiek willen doen. “Verkiezingen voorbereiden begint niet een paar maand voor de stembusgang in cafés te trakteren en festiviteiten af te lopen” aldus Didier Van Meersschaut die als voorzitter van Groen Lochristi meegaf dat de leden van zijn partij in september groen licht gaven voor het nieuwe project. Patrick De Block, voorzitter van Vooruit Lochristi (“mijn voeten staan in Gent, maar mijn hart ligt nog steeds in Lochristi”) benadrukte dat de nieuwe boodschap “samenwerken” is en ook de bestuursleden van Vooruit unaniem positief stonden t.o.v. dit nieuwe verhaal. Hilde Van Laere lichtte toe dat de nieuwe groep zal bestaan uit 3 geledingen: groenen, socialisten en onafhankelijken. “Met het kartel Groen Vooruit tonen we in de huidige legislatuur in Lochristi aan dat samenwerken, ons verbinden met ander politieke groepen lukt.”

samen anders - Okt22 - © Bennie Vanderpiete

Op een ander manier aan politiek doen

Samen Anders wil een beleid waarbij men “anders” aan politiek wildoen, “samen” met de mensen. Eerst luisteren naar de noden van mensen, dan overleggen en dan pas beslissen. Maar ook een positief beleid waarbij men verantwoordelijkheid wil nemen en niet gaat discussiëren over wie schuld heeft, waarbij men alle generaties wil respecteren en betrekken en ook de jeugd kansen wil geven.

samen anders - Okt22 - © Bennie Vanderpiete

De wijkvergaderingen

“Democraten zoeken de dialoog met de burger op” zei Julien Vandermast die nu als onafhankelijke deel uitmaakt van ANDERS Wachtebeke. Een van de manieren om dat te doen zijn de wijkvergaderingen. “Een formule die al jaren met succes toegepast wordt in Wachtebeke” aldus Rudy Van Cronenburg. En nu dus ook in Lochristi. Anne Marie Vanhee mocht de 5 eerste buurtvergaderingen aankondigen die Samen Anders in Lochristi en in de deelgemeenten zal organiseren:

  • Lochristi: dinsdag 22 november in de Picasso
  • Zaffelare: dinsdag 13 december in zaal Sint Hubertus
  • Hyfte: dinsdag 17 januari in zaal Hermeline
  • Beervelde: Woensdag 15 februari in Sfeervelde
  • Zeveneken: dinsdag 14 maart in De Kring

De vergaderingen beginnen telkens om 19.30 uur. In het najaar 2023 zullen er dan terug wijkvergaderingen in de Wachtebeekse wijken georganiseerd woeden; Ook in 2024 worden de wijkvergaderingen verdergezet.

samen anders - Okt22 - © Bennie Vanderpiete

Muzikaal intermezzo

Anne Vancoillie, partner van Patrick De Block en virtuoos violiste, luisterde de persvoorstelling muzikaal op. Zij speelde “My Way” in een versie met donkere en lichte gedeelten, met snelle en tragere passages. Net zoals het leven en erg toepasselijk bij het verhaal van een (nieuwe) politieke partij.  
 

Oproep

Samen Anders is ook op zoek naar jong en/of vernieuwend bloed. “We nodigen iedereen uit die zich geroepen voelt om met onze groep samen te werken en mee te werken aan vernieuwing. Wil u zich op een actieve manier inzetten dan bent u welkom bij ons. Vertrekkend vanuit de kracht van onze eigen ideeën, maar verbinden en constructief” klinkt het bij de nieuwe partij.

samen anders - Okt22 - © Bennie Vanderpiete

Ambitie

Als we in de verkiezingsuitslagen van 2018, Lochristi en Wachtebeke samenvoegen, dan zien we dat Open VLD 43,22% van de stemmen behaalde. Dat is dus geen volstrekte meerderheid. Samen Anders (Of dus Anders Wachtebeke en Groen-sp.a Lochristi) was goed voor 17,9% van de stemmen.
Maar het is gevaarlijk om die uitslag te projecteren naar 13 oktober 2024. Dan zal er immers geen opkomstplicht meer zijn. Bovendien zijn er in mei 2024 al de federale verkiezingen. De uitslag daarvan kan ook een invloed hebben op de gemeenteraadsverkiezingen.

De ambitie van Samen Anders is om op bij de volgende verkiezingen een voldoende aantal zetels te halen om te kunnen wegen op het beleid in de nieuwe gemeenteraad met 31 raadsleden van de fusiegemeente Lochristi.

Fotoreeks

(klikken op ondeerstaande foto om de reeks te openen)