Ongegeneerd armoede bekijken in Gent

Evarist Ganzelever
0 reactie(s)
Tegenwind Caermersklooster

© Evarist

Het kan en mag, en dit in het Caermersklooster waar de pakkende tentoonstelling ‘Tegenwind – Armoede in België sinds 1800’ loopt.

Verleden en heden worden er met elkaar vervlochten, de expo gaat niks uit de weg.

Armoede maakt deel uit van onze samenleving. Of beter: mensen in armoede maken er deel van uit. Pertinente vragen zoals wat armoede is krijgen er niet alleen een antwoord, ook de oorzaken die aan de basis liggen worden niet uit de weg gegaan.

Dat armen weinig of geen geld hebben om te leven gaat misschien wel voorbij aan de aspecten van het probleem, maar vat wel de essentie. Mensen in armoede zijn permanent bezig om rond te komen, om de eindjes aan elkaar te knopen. Als het water hen tot aan de lippen staat, vragen sommigen geld aan anderen. Ze bedelen of ze verkopen wat hen dierbaar is. En dan reikt de zogenaamde samenleving  ‘oplossingen’ aan, zoals ‘Koop op krediet!’ Of er wordt mensen geleerd om vooruitziend te zijn: nu wat geld sparen om straks een moeilijke periode door te komen. De overheid voorziet weliswaar een vangnet - vandaag het leefloon - maar kun je daar menswaardig mee leven?

Het debat blijft actueel en lijkt een regelrechte blauwdruk van een ver verleden, waarin mensen effectief wegwerpproducten waren van de industrie.

Je plaats op de sociale ladder voorspelt eveneens tot op zekere hoogte je gezondheid. Zo blijken mensen in armoede vaker ziek te zijn of zijn vatbaarder voor bepaalde ziekten. Ook op het vlak van emotionele gezondheid zijn ze eveneens heel wat kwetsbaarder.

Krottegem werd dakloosheid

Dakloosheid, zoals we meemaken met de instroom van vluchtelingen, is niet alleen een woonprobleem. De daklozen dragen vaak een zware emotionele rugzak met zich mee, het ontbreekt hen aan sociale netwerken en bovendien zijn ze zonder wettelijk verblijf afgesneden van sociale en medische hulp. Het exclusieve beeld van de oude, dronken blanke man zonder dak boven het hoofd klopt al lang niet meer. Daar waar het vroeger vooral een gebrek aan betaalbare huisvesting was, is het vandaag bijna een openluchtverhaal. Al was het vroeger niet beter, getuige een brief van inwoners van een wijk in Lokeren aan de bestuurders van de Provinciale Gezondheidsdienst.

‘Wij ondergetekenden hebben de eer ons tot u te richten om u de nalatigheid van het gemeentebestuur van Lokeren en in het bijzonder het verzuim vanwege onze eigenaar te brengen. Wij moeten allen van één waterpomp voorzien en sedert februari 1948 hebben we geen drinkwater meer. (sic) Het water is zelfs niet geschikt om onze woningen te reinigen. Wij hebben ons tot de eigenaar gericht om de pomp te herstellen, maar die laatste weigerde. Vraag naar tussenkomst namens 45 personen.’

Vandaag in je buurt? 

Armoede is schrijnend, ook in het België leeft vandaag een groot percentage van de bevolking onder de armoedegrens. Dat betekent dat ze onvoldoende inkomen hebben om hun facturen en huur te betalen, dat ze hun woning niet voldoende kunnen verwarmen en ze besparen op warme maaltijden. Verdoken armoede, misschien wel je buur, ondanks die nieuwe Peugeot op de oprit!

De tentoonstelling loopt tot 26 november en is open van 10 tot 17 uur (toegang tot 16u30) - Gesloten op maandag - Toegang? Gratis

Provinciaal Cultuurcentrum Caermersklooster - Lange Steenstraat 14 – 9000 Gent

+32 (0)9 269 29 10 - caermersklooster@oost-vlaanderen.be - www.caermersklooster.be