Open VLD nieuwjaarsreceptie in Zaffelare

Jean Marie
0 reactie(s)
burgemeester Yves Deswaene lijstrekker 2018

© Bennie Vanderpiete

Deze voormiddag was het aan Open VLD. Voorzitter Frederik Van den Berghe en burgemeester Yves Deswaene spraken de aanwezigen toe en schetsten de verwezenlijkingen maar keken ook vooruit richting oktober 2018.

Frederik Van den Berghe

Even werd hulde gebracht aan André Marchand en René Rooms die overleden en in het bestuur moesten vervangen worden. Hoogtepunt 2017 was ‘fietsen met de burgemeester' dat op 3 juni 2018 een vervolg krijgt. Vandenberghe keek ook vooruit naar de ‘bollekenskermis’ op 14 oktober.

In de aanloop is men gestart met de lijstvorming en werden eerder al 5 nieuwe namen bekend gemaakt. Men is nog op zoek naar nieuwe, interessante profielen om 10 mensen die stopten, verhuisden of zullen stoppen te vervangen. Behalve Hervé Stevens zijn alle andere schepenen opnieuw kandidaat. Schepen Janine Stadeus is de oudste met haar 72.

Na de lijstvorming zal tijd genomen worden om het bestuursrapport voor te leggen aan de inwoners en dat zal net voor de zomer gebeuren. Dan volgt het programma voor de volgende 6 jaar.

“ Veel nieuwe dingen zullen we niet moeten uitvinden. De zaken die nu in de pijplijn zitten, zullen al belastend genoeg zijn. Wel kan ik jullie beloven dat Open VLD zal blijven waken over de financiële gezondheid van de gemeente wat daar ook moge van gezegd worden.”, volgens Frederik Van den Berghe.

Yves Deswaene

De burgemeester zei dat men een sterk rapport kan voorleggen dat ook door externen wordt bevestigd. Op 14 februari starten de afbraakwerken van Uyttenhove en na het archeologisch onderzoek kunnen de bouwwerken starten. Dit jaar moet ook een aannemer voor JH Lodejo worden vastgelegd.

Verder werden de realisatie van het lokaal dienstencentrum ’t Fazantenhof, het politiekantoor, de vernieuwde sporthal, de schoolomgeving Beervelde, ANPR-camerabewaking en de vele openbare werken opgesomd. Hij verwees ook naar het burgemeestersconvenant en de CO2 reductie met de boutade dat men geen ecologisch paradijs kan bouwen op een economisch kerkhof.

Net als de voorzitter weerlegde hij de kritiek van de oppositie over de financiële gezondheid van de gemeente en bevestigde dat er weinig nieuwe dingen worden geprogrammeerd.